CLOSE
Add to Favotite List

 • Vua Gia Long

  Vua Gia Long
  J. D. Dronet
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  VIEWS 2488

  Vua Gia Long là vua có danh tiếng lắm, song nhiều người chỉ biết tên vua ấy thôi, không biết việc người làm là thể nào.
  Vậ­y trong những sách Sử­ Ký Annam đã nhặt lấy một hai điều cho kể xem được biết vua Gia Long vừa tin vừa kí­nh các đấng giảng đạo Thiên Chúa là thể nào, và các đấng ấy hết lòng vì vua là thể nào.

TO TOP
SEARCH