CLOSE
Add to Favotite List

  Huỳnh Minh

 • Vũng Tàu Xưa và Nay

  Vũng Tàu Xưa và Nay
  Huỳnh Minh
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 7 VIEWS 4610

  Vũng-Tàu, nơi ngơi nghĩ cho các bạn cần-lao cần bồi- phục sau một năm lao-lực, chốn giải-khuây cho những gia đình khá giả mỗi cuối tuần. Ngày xưa là vùng đày doạ, lũy chiến tranh, nay là chỗ làm giàu cho những người biết khai thác kỹ-nghệ ăn chơi hưởng lạc.
  Nhưng đó không phải là tất cả.
  Ngoài lớp vỏ của một vùng ăn chơi nghỉ mát, Vũng-Tàu bên trong vẫn có những đặc điểm đáng biết của một mãnh dất nước nhà. Đu khách ngoại quốc thì chẳng nói làm gị người Việt chúng ta ra vô «Cấp » nhiều lần, mà không biết rõ những đặc điểm địa dư, lịch sử, nhân-sinh, những phương diện kinh tế, xã-hội, chánh trị của thị-xã này thì thật là đáng tiếc. Vì vậy mà chúng tôi tạm ngừng cuộc thăm viếng miền Tây, quay lại miền Đông để trình bày tỉnh Vũng-Tàu với quý vị.

TO TOP
SEARCH