CLOSE
Add to Favotite List

  Hoàng Oanh

 • Ngoại Tình và Ghen

  Ngoại Tình và Ghen
  Hoàng Oanh
  KHAI TRÍ xuất bản 1973

  Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 8 VIEWS 830

  Trên coi đời này, nếu ai tìm ra được một người đàn ông không ưa thích đàn bà con gái đẹp, hoặc một người đàn bà không biết ghen thì tôi xin đi đầu xuống đất !
  Bởi lẽ đó mà câu chuyện ghen lúc nào cũng, được mới mẻ với mọi người trong bất cứ thời đại nào :
  Một ông mê gái đến nỗi trong khi chạy loạn, gặp máy bay sà xuống thả bom, lẽ ra ông ta phải nằm sấp ngay bên bụi tre cạnh ông, thì ông lại chạy băng sang bụi tre đằng trưóc để được nấp gần một cô gái đẹp, khiến mảnh bom vô tình đã tiện hẳn một bên chân của ông mà rồi ông vẫn cố lết lại gần người đẹp cho đến khi ngất xỉu mới chịu ngưng thì thật là : "chết đến đít vẫn còn cay !"

TO TOP
SEARCH