hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Hồ Hữu Tường [14]CATEGORYREAD
 
41 Năm Làm Báo  [17]
 Phi Hư Cấu
Hồi Ký / Tiểu Sử
8972
 
Hoa Dinh Cẩm Trận  [4]
 Truyện Dài8174
 
Kể Chuyện 
 Phi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
9358
 
Kế Thế  [5]
 Truyện Dài
Dã Sử
2967
 
Người Mỹ Ưu Tư  [8]
 Truyện Dài696
 
Những Truyện Ngắn Hay Nhất Của Quê Hương Chúng Ta  [45]
 Tập Truyện14821
 
Nợ Tinh Thần  [8]
 Phi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
3083
 
Phi Lạc Náo Hoa Kỳ (Ngàn Năm Một Thưở II)  [12]
 Truyện Dài2487
 
Phi Lạc Sang Tàu (Ngàn Năm Một Thưở I)  [14]
 Truyện Dài21614
 
Thuốc Trường Sanh I - Xây Mộng  [12]
 Truyện Dài606
 
Thuốc Trường Sanh II - Phúc Đức  [12]
 Truyện Dài476
 
Tiểu Phi Lạc Náo Sài Gòn 1 (Ngàn Năm Một Thưở III)  [6]
 Truyện Dài13371
 
Tiểu Phi Lạc Náo Sài Gòn 2 (Ngàn Năm Một Thưở III)  [6]
 Truyện Dài8879
 
Trầm Tư Của Một Tên Tội Tử Hình 
 Phi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
9688
 
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam  [8]
 Phi Hư Cấu2048


Hồ Hữu Tường
Hồ Hữu Tường (1910-1980)

Hồ Hữu Tường sinh tại làng Thường Thạnh, tỉnh Cần Thơ.
Năm 1926, ông sang Pháp học tại trường Đại học Marseille và nạp luận án thi Cao học Toán tại Đại học Lyon. Tại Pháp ông kết bạn và tham gia họat động chính trị với những nhà ái quốc lưu vong như Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Tạo, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh v.v... và gia nhập Đệ Tứ Quốc tế.
Năm 1930, Hồ Hữu Tường được giao làm chủ nhiệm báo bí mật tên là Tiền Quân. Thành viên của ban biên tập là những chính khách sau này như Tạ Thu Thâu, Hồ Văn Ngà, Phan Văn Chánh, Huỳnh Văn Phương, Lê Bá Cang...Báo chưa phát hành số đầu thì ban biên tập bị bắt vì tổ chức cuộc biểu tình ngày 22 tháng 5 năm 1930 trước điện Élysée (dinh Tổng Thống Pháp) để xin giảm án cho các liệt sĩ trong cuộc Khởi nghĩa Yên Bái bị kết tội tử hình. Cả nhóm bị trục xuất về Việt Nam, ngọai trừ Phan Văn Hùm và Hồ Hữu Tường trốn thoát sang Bỉ. Sau đó ông về nước.
Tháng 11 năm 1932, Hồ Hữu Tường bị Pháp bắt vì phụ trách tạp chí lý luận chính trị bí mật Tháng Mười (theo xu hướng Trotsky chỉ trích hoạt động của đảng Cộng Sản Đông Dương), đến ngày 1 tháng 5 năm 1933 bị xử án treo ba năm. Sau đó ông được mời gia nhập ban biên tập của nhật báo Công Luận và tuần báo Đồng Nai. Năm 1936, Hồ Hữu Tường xuất bản tạp chí Thường trực Cách mạng, một tạp chí bí mật duy nhất trong nước được in bằng chữ in. Tạp chí này được dùng làm công cụ đối lập với Đảng Cộng sản Đông Dương. Cũng trong thời gian này ông bỏ nhóm La Lutte và cho xuất bản một tuần báo tiếng Pháp tên là Le Militant (Chiến sĩ), công khai công kích chủ nghĩa Stalin. Cùng với Đào Hưng Long ông cho ra tờ Thày Thợ cổ xúy đường lối Đệ tứ Quốc tế.
Tháng 6 năm 1939, ông tuyên bố từ bỏ Đệ Tứ và chủ nghĩa Mác. Ngày 29 tháng 9 năm 1939, chính phủ thuộc địa mở chiến dịch tổng đàn áp, bắt hết những đảng phái đối lập. Đến cuối năm 1940 Hồ Hữu Tường bị đày ra Côn Đảo cùng với các nhà cách mạng chống Pháp khác như Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu.... Năm 1944, ông được trả tự do. Trong thời gian ở tù, Hồ Hữu Tường đã hình thành một hệ thống tư tưởng mới: chủ nghĩa dân tộc, không lệ thuộc Tây, Tàu, Nga, Mỹ. Ông tuyên bố: "Tôi trở về con đường dân tộc; tôi cho rằng việc giai cấp vô sản giải phóng nhân loại là một huyền thoại lớn của thế kỷ 19 và tiềm năng cách mạng của giai cấp vô sản ở châu Âu và Bắc Mỹ là một huyền thoại lớn của thế kỷ 20."
Năm 1945, Hồ Hữu Tường ra bắc. Trong thời gian này ông viết Xã hội học nhập môn, chống lại phép biện chứng và một loạt sách chính trị, kinh tế khác như: Muốn hiểu chánh trị, Kinh tế học, Kinh tế chánh trị nhập môn, Tương lai kinh tế Việt Nam, Vấn đề dân tộc, Tương lai văn hóa Việt Nam...
Năm 1946, Hồ Hữu Tường được mời tham dự hội nghị Đà Lạt với tư cách cố vấn trong phái đoàn Việt Nam. Sau đó, ông tham gia sọan chương trình sách giáo khoa bằng tiếng Việt cho bậc trung học cho bộ Giáo Dục Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Năm 1947, Hồ Hữu Tường bị Pháp bắt trong lúc tản cư về Hải Dương. Sau đó ông trở về Sài Gòn viết văn, làm báo. Năm 1948, Hồ Hữu Tường hợp tác với báo Sài Gòn Mới và bắt đầu viết tiểu thuyết Phi Lạc sang Tầu. Năm 1953, Hồ Hữu Tường đưa ra giải pháp Trung lập chế (Neutrality).
Năm 1954, ông sang dự hội nghị Genève, ra sức vận động cho giải pháp trung lập Việt Nam nhưng không thành công.
Tháng 3 năm 1955, Hồ Hữu Tường bị bắt vì làm cố vấn cho Mặt Trận Thống Nhất (Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên) chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm.
Năm 1957, Hồ Hữu Tường bị kết án tử hình, nhưng nhờ Albert Camus và những trí thức khác như thủ tướng Ấn Độ Nehru viết thư can thiệp nên chỉ bị đày ra Côn Đảo. Ngày 31 tháng 1 năm 1964 (sau khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ) Hồ Hữu Tường được trả tự do. Ra tù, ông viết bài cho tờ Ánh Sáng và đưa ra giải pháp Siêu lập: đề nghị Liên Hiệp Quốc hóa miền Nam Việt Nam.
Năm 1965, ông làm Phó Viện Trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh và vào ban biên tập tuần báo Hòa đồng Tôn giáo.
Năm 1967, Hồ Hữu Tường trúng cử dân biểu đối lập trong Hạ Viện Việt Nam Cộng Hòa, thời gian này ông tham gia viết bài cho các tờ báo: Tiếng Nói Dân tộc, Quyết Tiến, Đuốc Nhà Nam, Tin Sáng, Sài gòn Mới, Điện Tín v.v...
Sau sự kiện 30 tháng 4, 1975, ông bị bắt đưa đi học tập cải tạo. Năm 1980, được trả tự do và ít lâu sau mất vào ngày 26 tháng 6 năm 1980 tại Sài Gòn.

Nguồn: vi.wikipedia.org

TÁC PHẨM:
Xã hội học nhập môn (Minh Đức, 1945)
Kinh tế học và kinh tế chánh trị nhập môn (Tân Việt, 1945)
Tương lai kinh tế Việt Nam (Hàn Thuyên, 1945)
Phong kiến là gì? (Minh Đức,1946)
Vấn đề dân tộc (Minh Đức,1946)
Muốn tìm hiểu chánh trị (Minh Đức,1946)
Tương lai văn hóa Việt Nam (Minh Đức,1946)
Phi Lạc sang Tàu (Ngàn năm một thuở I, Tiểu thuyết, Sống Chung, 1949)
Nỗi lòng thằng Hiệp (Tiểu thuyết, Lê Lợi, 1949)
Thu Hương (Gái nước Nam làm gì? - Tập I, Tiểu thuyết tranh đấu chống Pháp, Sống Chung, 1949)
Chị Tập (Gái nước Nam làm gì? - Tập II, Tiểu thuyết tranh đấu chống Pháp, Sống Chung, 1949)
Lịch sử văn chương Việt Nam (Văn học sử, Lê Lợi, 1949)
Phép nói và viết hỏi ngã (Văn phạm,1950)
Em học tiếng mẹ (Văn phạm, 1950)
Em tập đọc (Văn phạm,1951)
Tam quốc chí (Dịch, 1951)
Những kỹ thuật căn bản của nghề làm báo (Tiểu luận, in tại Paris, 1951)
Quả trứng thần (Truyện ngắn, 1952)
Phi Lạc náo Hoa Kỳ (Ngàn năm một thuở II, Tiểu thuyết, Vannay, Paris, 1955)
Kế thế (Dã sử tiểu thuyết hóa, Huệ Minh, 1964)
Thuốc trường sanh (Tiểu thuyết, Huệ Minh, 1964)
Trầm tư của một tên tội tử hình (Tiểu luận,Lá Bối, 1965)
Luận lâm I (Tiểu luận, Huệ Minh, 1965)
Nói tại Phú Xuân (Những bài tham luận đọc tại Đại học Huế, Huệ Minh, 1965)
Kể chuyện (Truyện ngắn, Huệ Minh, 1965)
Nợ tinh thần (Tạp văn, Huệ Minh, 1965)
Tiểu Phi Lạc náo Sàigòn (Ngàn năm một thuở III, Tiểu thuyết, Nam Cường, 1966)
Diễm Hồng xuất giá (Ngàn năm một thuở IV, Tiểu thuyết, Nam Cường, 1966)
Hồn bướm mơ hoa (Tiểu thuyết lịch sử xã hội, miền Hậu Giang, Nam Cường, 1966)
Thằng Thuộc con nhà nông (Tự truyện, An Tiêm, 1966)
Khói lửa mịt mùng (Cửu Đầu Long, 1966)
Mai Thoại Dung (Nam Cương, 1966)
Ông thầy Quảng (Nam Cương, 1966)
Tam nhơn đồng hành (Nam Cương, 1966)
Hồ thơm Nguyễn Hụê Quang Trung 1752-1792 : Giấc mộng lớn chưa thành (Về Nguồn, 1966)
Hoa dinh cẩm trận (Tiểu thuyết tiếp theo Thuốc trường sanh, An Tiêm 1967)
Người Mỹ ưu tư (Tiểu thuyết, Paris, 1968)
41 năm làm báo (Hồi ký, Trí Đăng, 1972)TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Tề Thiên Đại Thánh - Quyển 3

Ngô Thừa Ân

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm