CLOSE
Add to Favotite List

  Hi Di Trần Đoàn

 • Tử­ Vi Đẩu Số Toàn Thư

  Tử­ Vi Đẩu Số Toàn Thư
  Hi Di Trần Đoàn - Vũ Tài Lục
  NGÂN HÀ THƯ XÃ xuất bản 1973

  Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 78 VIEWS 95590

  Cuốn sách này được làm thành, đại bộ phậ­n dịch từ tậ­p : / Tử­ Vi đẩu số toàn thư / của Hi Di Trần Đoàn tiên sinh do La Hồng Tiên biên soạn, do nhà xuất bản Trúc Lâm An Thư Cục ấn hành tại Đài Loan.
  Phần bình chú qua tham khảo các sách Tử­ Vi Xiến Vi của Trương Huy Văn, Chiêm Tinh Thuậ­t của Hoàng Tiểu Nga, Mệnh Lý Huyền Vi của Vô Nhai Cư Sĩ, Trí­ch Thiên Tuỷ của Lưu Bá On, Mệnh Lý Giảng Nghĩa của Vi Thiên Lý, Hám Long Kinh của Dương Quân Tùng, Tạo Hoá Nguyên Thược của Nhiệm Thiết Tiều, Mệnh Lý Chí­nh Tôn của Thần Phong Khảo, Uyên Hải Từ Bình của Từ Tử­ Bình, Quỷ Cốc Toán Mệnh Thuậ­t …
  Phần phú nôm để đối chiếu, chúng tôi trí­ch dẫn từ việc ghi chép công phu của Tử­ Vi Ao Bí­ch của Việt Viêm Tử­ và Tử­ Vi Thực Hành của Dịch Lý Huyền Cơ.

TO TOP
SEARCH