CLOSE
Add to Favotite List

 • Đêm Ảo Tưởng

  Đêm Ảo Tưởng
  Damon Knight - Harlan Ellison
  MẠCH ĐẤT xuất bản 1971

  Truyện Dịch Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 READ 13945

  Đây là một câu chuyện có tính cách chống đối chiến tranh và mô tả sự khao khát sống của con người rất phong phú và sâu sắc nhất của nhà văn Damon Knight.
  Những nhân vật đề ra trong truyện đều là những người đã chết, chết vì chiến tranh, chết vì lửa loạn… ấy thế mà họ cứ ngỡ mình hiện đang còn sống với những niềm ưu tư không lối thoát, hẳn cho ta nhiều cảm giác lạ… Chúng tôi xin dịch in và chọn làm nhan đề cho toàn tập sách này hầu bạn, mong rằng mó sẽ không mang lại cho bạn một tác dụng nguy hại mạnh mẽ nào để khiến bạn phải băn khoăn, nhàm chán, nôn mửa cuộc đời, đúng theo nghĩa sâu rộng của nó…

TO TOP
SEARCH