CLOSE
Add to Favotite List

  Hà Đình Cẩn

 • 100 Năm Thế Lữ

  100 Năm Thế Lữ
  Hà Đình Cẩn
   

  Truyện Kịch Thơ

  CHAPTERS 14 VIEWS 1752

  Thế Lữ là người mở đầu, người "sáng lậ­p" nên phong trào "thơ mới". Thời 1930 - 1945, thơ mới xuất hiện là một bước ngoặt trong lịch sử­ thơ ca Việt Nam, đáp ứng một đòi hỏi cấp bách khi mà lối thơ cũ từ lâu đã đi vào sáo mòn, già cỗi, không còn sức sống.
  Tản Đà, người đại diện xuất sắc cuối cùng của nền thơ cũ, lúc bấy giờ không còn làm thơ nữa, không phải vì tài năng đã khô cạn, mà vì những thay đổi trong xã hội và trong tâm tư con người đòi hỏi phải có những thay đổi trong văn thơ. Ở Tản Đà chỉ mới là mầm mống, là báo hiệu thì với Thế Lữ đã trở thành thúc bách không cưỡng lại nổi. Bao nhiêu nỗi niềm khát khao, rung động của một lốp người mới, trước hết thuộc tầng lớp tiểu tư sản thành thị, chờ được thể hiện, được nói lên, mà khuôn khổ và ngôn ngữ của các khổ thơ bát cú, tứ tuyệt không ăn nhậ­p, không chứa đựng nổi.

TO TOP
SEARCH