CLOSE
Add to Favotite List

  Gérard de Nerval

 • Mùi Hương Xuân Sắc

  Mùi Hương Xuân Sắc
  Gérard de Nerval - Bùi Giáng dịch
  TÂN AN xuất bản 1974

  Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 4 VIEWS 9445

  Ấy là lời của? Của một Kẻ Tư Tưởng Âu Châu thế kỷ 17 (mà Heidegger có nói tới trong Sao Gọi Là Suy Tư). Kẻ gay cấn chịu chơi trong triết học, kẻ gây kinh hoàng thán phục cho mọi nhà khoa học những thế kỷ sau – mặc dù cái tên tuổi của y quả nhiên là rất tếu (Pascal) cà gật ba gai.
  “Xấp xỉ cùng một thời với Descartes, Pascal khám phá ra cái lý tính của trái tim…” - (của cái tâm hồn vô lượng của uyên nguyên tư tưởng).
  Sao gọi là tư tưởng? – từ đó có nghĩa là: sao gọi là “trái tim vĩnh viễn” (Hölderlin) của Vô Lượng Tâm? Là Nhị Vô Lượng Tâm? Hay là tứ ngũ thập vô lượng Lý?

 • Sylvie - Souvenirs du Valois
TO TOP
SEARCH