CLOSE
Add to Favotite List

  Dương Thiệu Thanh

 • Mấy Chàng

  Mấy Chàng "Trai Thế-Hệ"... Trước
  Dương Thiệu Thanh
   

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 8 VIEWS 4427

  Người viết tự đặt câu hỏi và xin trả lời :
  Ngày 17-9-1968, vì đọc một bài báo tố "Tham Nhũng" của "Chính Luận", bỗng nhiên nhớ ngược lại dòng thời gian 40 năm trở về trước, suy ngẫm từ cái xã hội quan lai hủ lậu, thối nát của ngày đó... đến ngày nay.
  Do đó mới có những trang sau đây:
  Xin nói rõ, người ghi hồi ký, không có xu hướng Chính trị, Đảng phái, củng không phải là nhà Văn, nhà Báo.
  Nhớ sao ghi vây, xỉn các ban trong thế hệ tuởi 60 có đọc đến, thông cảm mà tha thứ trước cho, nhất là rất mong những bạn có liên quan đến phong trào Tây du và Tập đoàn Hoàng tích Chu cũng nên rợng lượng về những điều sai lầm thiếu sót, bởi sự việc đã lâu năm rồi, khó mà nhớ lại cho đúng hẳn.
  Là người ngoại cuộc, chúng tôi cố gắng viết với cây bút khách quan, thực tình cảm mến những người có tâm huyết muốn duy tân, xây dựng đất nước.

TO TOP
SEARCH