hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Cổ Long [81]CATEGORYREAD
 
Âm Công  [40]
 Kiếm Hiệp234545
 
Ân Thù Kiếm Lục  [60]
 Kiếm Hiệp161476
 
Anh Hùng Vô Lệ  [18]
 Kiếm Hiệp75993
 
Bá Vương Thương (Đệ Ngũ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]
 Kiếm Hiệp47245
 
Bạch Cốt Lâm  [40]
 Kiếm Hiệp172069
 
Bạch Ngọc Lão Hổ  [10]
 Kiếm Hiệp36753
 
Bất Tử Thần Long (Hộ Hoa Linh)  [32]
 Kiếm Hiệp100925
 
Bích Huyết Tẩy Ngân Thương  [40]
 Kiếm Hiệp115981
 
Bích Ngọc Đao (Đệ Nhị Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]
 Kiếm Hiệp19232
 
Biên Thành Đao Thanh  [36]
 Kiếm Hiệp106253
 
Biên Thành Lãng Tử (Phong Vân Đệ Nhất Đao)  [50]
 Kiếm Hiệp167310
 
Cát Bụi Giang Hồ (Đại Nhân Vật)  [47]
 Kiếm Hiệp120571
 
Cô Lâu Quái Kiệt  [59]
 Kiếm Hiệp259811
 
Cô Tinh Hiệp Lữ  [31]
 Kiếm Hiệp99074
 
Cửu Nguyệt Ưng Phi  [35]
 Kiếm Hiệp103243
 
Đa Tình Hoàn (Đệ Tứ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]
 Kiếm Hiệp25804
 
Đoạn Hồn Tuyệt Cung  [34]
 Kiếm Hiệp108637
 
Đoạn Kiếm Thù  [126]
 Kiếm Hiệp125115
 
Dị Kiếm Khách  [62]
 Kiếm Hiệp190909
 
Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều)  [128]
 Kiếm Hiệp1043164
 
Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)  [60]
 Kiếm Hiệp149570
 
Hậu Tiểu Lý Phi Đao (Huyết Tâm Lệnh)  [42]
 Kiếm Hiệp140067
 
Hỏa Tinh Tiêu Thập Nhất Lang  [34]
 Kiếm Hiệp73661
 
Hồng Bào Quái Nhân (Còn tiếp)  [80]
 Kiếm Hiệp235970
 
Huyết Anh Vũ  [16]
 Kiếm Hiệp31710
 
Huyết Sử Võ Lâm (Danh Kiếm Phong Lưu)  [78]
 Kiếm Hiệp244376
 
Khổng Tước Linh (Đệ Tam Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [6]
 Kiếm Hiệp16025
 
Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam  [7]
 Kiếm Hiệp14784
 
Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh  [47]
 Kiếm Hiệp116390
 
Liệp Ưng Ðổ Cục  [6]
 Kiếm Hiệp12608
 
Lôi Âm Ma Công  [62]
 Kiếm Hiệp183613
 
Long Kiếm Truy Hồn  [25]
 Kiếm Hiệp64035
 
Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều  [29]
 Kiếm Hiệp87230
 
Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)  [24]
 Kiếm Hiệp59704
 
Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến (Quyết Chiến Tiền Hậu)  [26]
 Kiếm Hiệp68343
 
Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường  [12]
 Kiếm Hiệp29396
 
Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang  [19]
 Kiếm Hiệp46633
 
Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên  [21]
 Kiếm Hiệp54445
 
Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu  [20]
 Kiếm Hiệp54423
 
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm  [32]
 Kiếm Hiệp67791
 
Ly Biệt Câu (Đệ Lục Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]
 Kiếm Hiệp19452
 
Ma Đao  [21]
 Kiếm Hiệp42918
 
Mai Hương Kiếm (Kiếm Độc Mai Hương)  [48]
 Kiếm Hiệp118676
 
Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao  [5]
 Kiếm Hiệp12912
 
Phi Thiên Ma  [34]
 Kiếm Hiệp120255
 
Phiêu Phong Kiếm Vũ (Phiêu Hương Kiếm Vũ)  [42]
 Kiếm Hiệp79546
 
Phong Linh Trung Đao Thanh  [25]
 Kiếm Hiệp50182
 
Quyền Đầu (Đệ Thất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]
 Kiếm Hiệp28119
 
Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)  [45]
 Kiếm Hiệp96557
 
Sát Thủ Kiếm Vương  [55]
 Kiếm Hiệp68389
 
Sở Lưu Hương 1, 2, 3 - Long Hổ Phong Vân (Huyết Hải Phiêu Hương, Đại Sa Mạc, Họa Mi Điểu)  [99]
 Kiếm Hiệp361149
 
Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình  [12]
 Kiếm Hiệp33954
 
Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)  [31]
 Kiếm Hiệp76074
 
Sở Lưu Hương 6 - Đào Hoa Truyền Kỳ  [14]
 Kiếm Hiệp37919
 
Sở Lưu Hương 7 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ  [12]
 Kiếm Hiệp34529
 
Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa  [14]
 Kiếm Hiệp33385
 
Thạch Phong Thành  [39]
 Kiếm Hiệp97215
 
Thái Cực Đồ  [37]
 Kiếm Hiệp104461
 
Thái Hoàn Khúc  [32]
 Kiếm Hiệp68269
 
Thất Lão Kiếm  [58]
 Kiếm Hiệp165736
 
Thất Sát Thủ  [8]
 Kiếm Hiệp16437
 
Thất Tinh Long Vương  [25]
 Kiếm Hiệp48517
 
Thiên Đăng  [31]
 Kiếm Hiệp72402
 
Thiên Địa Càn Khôn  [35]
 Kiếm Hiệp80949
 
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao  [24]
 Kiếm Hiệp53857
 
Thiên Phật Quyển (Kiếm Khách Hành)  [65]
 Kiếm Hiệp203845
 
Thiết Huyết Đại Kỳ Đại Kỳ Anh Hùng Truyện)  [27]
 Kiếm Hiệp43145
 
Thiết Kỵ Môn  [72]
 Kiếm Hiệp187153
 
Tiên Cô Bảo Kiếm  [54]
 Kiếm Hiệp134827
 
Tiểu Lý Phi Đao (Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm)  [25]
 Kiếm Hiệp63775
 
Tiêu Thập Nhất Lang (Tuyệt Tình Nương)  [25]
 Kiếm Hiệp50588
 
Tình Nhân Tiễn  [27]
 Kiếm Hiệp48059
 
Trường Sinh Kiếm (Đệ Nhất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]
 Kiếm Hiệp10775
 
Tuyệt Bất Đê Đầu  [14]
 Kiếm Hiệp20748
 
Tuyết Hoa Phong Nguyệt  [36]
 Kiếm Hiệp72902
 
Viên Nguyệt Loan Đao  [32]
 Kiếm Hiệp57087
 
Võ Lâm Tuyệt Địa (Võ Lâm Ngoại Sử)  [87]
 Kiếm Hiệp240982
 
Xích Long Châu  [33]
 Kiếm Hiệp66681
 
Xuân Thu Bút  [28]
 Kiếm Hiệp56926
 
Xuyên Tâm Lệnh  [22]
Thương Lan dịch
 Kiếm Hiệp43848
 
Yến Thập Tam (Tam Thiếu Gia Chi Kiếm)  [47]
 Kiếm Hiệp110511
TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Tề Thiên Đại Thánh - Quyển 3

Ngô Thừa Ân

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm