CLOSE
Add to Favotite List

  Clark Howard

 • Cánh Tay Vàng

  Cánh Tay Vàng
  Clark Howard
   

  Truyện Dịch

  CHAPTERS 24 VIEWS 11859

  Tiếp xúc đầu tiên của Cully với Chicago là một hình ảnh chói lòa.
  Lúc y mở mắt trong chiếc xe ca lớn của hãng Greyhound đã đánh thức y bằng cách dừng lại với một âm thanh như tiếng thở dài ở bến xe bên dưới mặt đất, cách hai tầng so với mặt đường, y bị lóa mắt bởi ánh sáng sống sượng, nhợt nhạt, cằn cỗi. Tất cả mọi thứ dưới tầng hầm này, bao gồm các bãi đậ­u xe, các cây cột và các bức tường đều bằng bê tông. Điều ngạc nhiên là khắp mọi nơi đều rất sạch, hoàn toàn khác hẳn những trạm nhỏ thiếu phương tiện mà chiếc xe ca đã đỗ lại từ Evansville.

TO TOP
SEARCH