CLOSE
Add to Favotite List

 • Cléopâtre Nữ Hoàng Ai Cập

  Cléopâtre Nữ Hoàng Ai Cập
  Arthur Weigall - Mặc Đỗ dịch
   

  Truyện Dịch Sử Địa Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 20 READ 5186

  Nếu ai làm một cuộc điều tra cặn kẽ về đời sống của Cléopâtre sẽ nhận thấy ngay quan điểm thường được chấp nhận về tính khí của bà hoàng này được loan truyền do chính những người đứng về phía đối nghịch với Cléopâtre trong vụ xích mích giữa Antoine và Octave. Trong những năm sau cùng nữ hoàng Ai cập danh tiếng đó trở nên kẻ thù mất còn với vị hoàng đế thứ nhất của triều đại La mã và sự thù địch lịch sử đó được ghi nhớ lưu truyền mãi do những người ủng hộ mỗi triều đại César. Do đó ỷ tưởng được khắp thế giới công nhận cho rằng Cléopâtre đã ảnh hưởng tai hại tới Jules César và Marc Antoine chỉ căn cứ trên những lời sàm báng của phe nghịch, đối lại, lịch sử không để lại cho chủng ta một truyện ký nào, được ghị chép do những người có thiện cảm về cuộc tranh đấu can trường của Cléopâtre. Tựởng cũng nên ghi nhận sử gia nghiêm túc nhất về Cléopâtre, tác giả không ai so sánh nổi Plutarque, đường như đã thu thập một phần lớn tài liệu trong cuốn nhật ký của viên ngự y của Cléopâtre là Olympus. Trong sách này tác giả không có tham vọng ca ngợi bà hoàng đã bị bao đời nguyền rủa, nhưng sẽ chú trọng mô tả những biến cố trong cuộc đời sôi động để có thể trình bày một cách trung thực những chủ đích của Cléopâtre, như tác giả đã thấu hiểu. Nếu tác giả minh thị được rằng những ức đoán của mình có lý, những sự việc và hành động của Cléopâtre sẽ hiển lộ, khỏi cần biện giải, dưới một ánh sáng thuận lợi hơn, và tính khí của Cléopâtre dù sao cũng thấy chẳng tồi tệ hơn một nhân vật nào khác trong tấn thẳm kịch đó.

TO TOP
SEARCH