CLOSE
Add to Favotite List

  Alistair MacLean

 • Những Khẩu Đại Pháo Ở Navarone

  Những Khẩu Đại Pháo Ở Navarone
  Alistair MacLean
  KHAI HÓA xuất bản 1974

  Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 16 VIEWS 2815

  Năm 1944, trong quần đảo Hy Lạp, một cuộc chiến đấu không khoan nhượng diễn ra giữa toán biệt động Anh và đội quân trú phòng tiền phương của Phát xít Đức .
  Ở Navarone, quân đội Đức đã thiết lập một pháo đài thép vô cùng kiên cố để kiểm soát sự lưu thông trên eo biển trọng yếu.
  Một toán biệt động Anh đã được thành lập với sứ mạng : đổ bộ lên một điểm của hòn đảo nổi tiếng bất khả xâm nhập và vô hiệu hóa hai khẩu đại bác ở Navarone. Nhóm ít người này dấn thân vào một cuộc chiến ác liệt. Họ chiến đấu đến tận cùng sức lực ...

TO TOP
SEARCH