CLOSE
Add to Favotite List

  Ái Lan

 • Ông Lê Như Hổ

  Ông Lê Như Hổ
  Ái Lan
   

  Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

  VIEWS 4716

  Ngày xưa, tại một nơi phụ cận ải Nam Quan, thuộc về ranh giới Việt Hoa, có một dãy núi gọi là núi Sư tử, thế núi khuất khúc, hiểm trở và rừng rậm hố sâu, nên sanh ra lắm giống thú dữ, người man rợ, ác quái rất nhiều.
  Phía sau lưng dãy núi đó có một khu đồng bằng, dân Việt và dân Tàu tụ hợp cùng ở. Họ đặt tên nơi ấy là Sư tử thôn. Trong thôn cố một vị niên thiếu anh hùng, tên là Tạ thành Đạt, thuở nhỏ có luyện tập thành thạo các món côn quyền. Gia đình họ Tạ giàu có nhứt thôn, ruộng nương trong núi họ chiếm được cũng nhiều. Tạ thành Đạt tính tình hào hiệp, nên bạn hữu qui tụ theo chàng khá đông.

TO TOP
SEARCH