vietmessenger.com


Người Thứ Tám

Z.28 Tia Sáng Giết Người - Quyển Thượng

MỤC LỤC

1. Món Quà Của CIA
2. Chiếc Áo Cà Sa
3. Đêm Hà Nội
4. Tai Nạn Bất Ngờ
5. Đảo Lộn Kế Hoạch
6. Sét Đánh Ngang Tai
7. Bản Án Tử Hình