vietmessenger.com


Người Thứ Tám

Z.28 Điệp Vụ Săn Người

MỤC LỤC

1. Hư quyền
2. Tôi giết người đàn bà ấy…
3. Đàn bà là cái chi chi…
4. Tôi lên đường sang Nga
5. Hang hùm… tình ái
6. Trên đường đào tẩu
7. Thần chết đâu đây
8. Chút lòng trinh bạch …