vietmessenger.com


Nguyễn Mộng Giác

Xuôi Dòng

MỤC LỤC

Xuôi Dòng
Biển Xưa
Giếng Ước
Những ngả rẽ một dòng sông
Thư sông Đà
Chủ Nhật Buồn
Ngọn cỏ khô trên thung lũng mùa Xuân
Thư quê hương
Hương Đêm
Ngày về không nắng
Tìm nơi không gió
Trái tim bên phải
Đêm cuối năm