vietmessenger.com


Đặng Thanh

X.30 Phá Lưới

MỤC LỤC

1. Phan Thúc Định
2. Vân Anh
3. Gặp lại người xưa
4. Câu chuyện tình của người cán bộ
5. Số điện thoại 377
6. Sự ra đời của một nội các
7. Chiến trường mở rộng
8. Những đòn đầu tiên của miền Bắc giáng xuống CIA
9. Từ đại thế giới đến Liberty Palace
10. "Phương án Việt Mỹ I"
11. Nỗi lo sợ của Thúy Hằng
12. Bản danh sách Việt Cộng nằm vùng
13. Biệt thự Hoàng Chương
14. Bị theo dõi
15. Một vụ bắt cóc
16. Nanh vuốt CIA
17. Sự thống nhất của một kế hoạch Việt - Mỹ
18. Kí giả Phu-lít-xtơn
19. Gió đã xoay chiều
20. Lãnh chúa miền Trung
21. Vườn cam của Ngô Đình Cẩn
22. Mai Lan và Lý Lâm
23. Tố Loan trước sự thật phũ phàng
24. Con chim mồi trong phong trào sinh viên
25. Hồng Nhật đứng trước quân thù
26. Việc gì đã xảy trong bệnh viện Huế
27. Sổ lồng
28. Các ông có tin tôi không?
29. Kỷ niệm của người bạn bên núi Ngự Bình
30. Một quả đấm hạ hai quân thù
31. Lá thư tuyệt mệnh của Vân Anh
32. Tấn bi kịch ở ki-lô-mét số 13+500
33. Thoát hiểm
34. Trở về