vietmessenger.com


Franz Kafka

Vụ Án

MỤC LỤC

I. Vụ bắt bớ Joseph K.Cuộc trò chuyện với bà Grubach rồi với cô Bürstner
II. Hỏi cung lần đầu
III. Trong phòng vắng bóng người - Anh sinh viên - Các phòng lục sự
IV. Người bạn gái của cô Bürstner
V. Tên đao phủ
VI. Ông chú - Leni
VII. Luật sư, kỹ nghệ gia và họa sĩ
VIII. Ông Block thương gia - K. từ bỏ luật sư của anh
IX. Ở nhà thờ lớn
X. Chương X