vietmessenger.com


Du Tử Lê

Vì Em Tôi Đã Làm Sa Di

MỤC LỤC

Cổ Kiềng Kiếp Sau
Tự Tình, Phương Tây
Hựu Ca Mới
Bay Suốt Đời Chưa Thấy Được Mình
Danh, Tánh
Phân Biệt
Gởi Em Chánh Điện
Bạn Cũ Trong Nhau Có Niết Bàn
Giống Cõi Âm
Sơn Tự Thi
Trái Sầu
Bồ Tát ! Trời Ơi Gan Ruột Tôi
Và, Nguyễn Tự Cường
Vì Em, Tôi Đã Làm Sa Di
Tử Sinh Cũng Tợ Trò Con Nít
Và, Nguyễn Mạnh Hùng
Mất Hay Còn Chưa Hẳn Khác Nhau Đâu
Và, Dương Ngọc Hoán
Riêng Bóng Rao Tìm, Em: Thất Tung
Tịch Mịch Rơi Ngang Trời Thọ Thương
Lục Tự
Sinh, Diệt
Bài, Thân, Tâm Học Từ Bạn Tôi Bùi Vĩnh Hưng
Chánh Niệm
Chỉ Một
Còn, Mất
Vẫn, Như, Là
Dăm Mộ Bia Rải Rác Mấy Chân Trời
Phương Hướng
Tiếng Mõ
Ta, Chiều, Sông Saint Laurent, Chưa Hề Chảy Trong Ký Ức Nàng
Ở Rừng Longsault Nhớ Montreal, Đứng, Ngồi Mất Bóng
Truy tầm Lý Lịch Người Không Bóng
Chỗ Ngồi Đâu Lưng
Khúc Tháng Hai, Chín Sáu
Bài Buông , Xả Học Từ những Vết Thẹo Chấp Thủ, Quá Khứ