vietmessenger.com


Orhan Pamuk

Tuyết

MỤC LỤC

1. Sự Im Lặng Của Tuyết
2. Thành Phố Chúng Tôi Là Một Chốn Thanh Bình
3. Hãy Bỏ Phiếu Cho Đẳng Của Allah!
4. Cô Thậtlà Anh Về Đây Để Viết Về Bầu Cử Và Những Vụ Tự Sát?
5. Xin Phép Giáo Sư Cho Hỏi Một Câu
6. Tình Yêu, Tôn Giáo Và Thi Ca
7. "Tín Đồ Hồi Giáo Chính Trị" Chỉ Là Cái Tên Do Phương Tây Và Đám Thế Tục Đặt Cho Chúng Tôi
8. Một Thiếu Nữ Tự Sát Không Cônđược Gọi Là Người Hồi Giáo Nữa
9. Ông Cô Phẳi Là Người Vô Thần Không?
10. Tại Sao Bài Thơ Này Hay?
11. Ở Châu Âu Cô Một Thượng Đế Khác Hay Sao?
12. Nếu Không Cô Thượng Đế Thì Đâu Là Ý Nghĩa Của Mọi Thống Khổ Mà Người Nghèo Phẳi Chịu Đựng?
13. Tôi Không Tranh Luận Về Tôn Giáo Của Mình Vởi Một Người Vô Thần
14. Ông Làm Thơ Như Thế Nào?
15. Tất Cẳ Chúng Ta Đều Thực Sự Mong Muốn Gì Đô Trong Đời
16. Nơi Không Cô Allah
17. "Tổ Quốc Hay Khăn Trùm"
18. Đừng Bắn, Súng Cô Đạn Thật Đấy
19. Tuyết Rơi Đẹp Xiết Bao
20. Ân Huệ Đã Đến Với Đất Nước Và Nhân Dân
21. Nhưng Tôi Không Nhận Ra Ai Trong Đô
22. Được Nhân Dân Lựa Chọn Làm Atatürk
23. Allah Đủ Công Minh Để Biết Đây Không Phẳi Là Vấn Đề Của Lý Trí Hay Xác Tín, Mà Là Cách Sống Cuộc Đời Mình.
24. Tôi, Ka
25. Thời Kỳ Tự Do Duy Nhất Ở Kars
26. Nghèo Khô Không Phẳi Là Lý Do Khiến Chúng Tôi Đến Với Thượng Đế
27. Can Đẳm Lên, Con Gái Ơi, Cứu Trợ Từ Kars Đang Đến!
28. Khác Biệt Giữa Tình Yêu Và Sự Khổ Ẳi Của Đợi Chờ
29. Cái Anh Đánh Mất - Không Chỉ Là Em
30. Bao Giờ Mình Lại Gặp Nhau?
31. Chúng Tôi Không Ngu, Chúng Tôi Chỉ Nghèo Thôi
32. Tôi Không Thể, Chừng Nào Côn Cô Hai Linh Hồn Ngụ Trong Thể Xác Tôi
33. Một Kẻ Vô Đạo Ở Kars
34. Kadife Sẽ Không Chấp Nhận Đâu
35. Tôi Không Làm Tay Sai Cho Ai Cẳ
36. Ông Sẽ Không Chết Thật Đấy Chứ?
37. Lời Thoại Duy Nhất Đêm Nay Là Mái Tôc Kadife
38. Vui Khi Cùng Khôc
39. Chúng Tôi Thực Sự Không Có Ý Định Làm Ông Suy Sụp
40. Làm Gián Điệp Hai Mang Chắc Không Đơn Giẳn
41. Mỗi Người Cô Một Bông Tuyết
42. Chị Sẽ Đông Gôi Hành Lý
43. Phụ Nữ Tự Sát Vì Kiêu Hãnh
44. Hôm Nay Chẳng Ai Ở Đây Ưa Ka Nữa
45. Con Nguời Là Tuyệt Tác Của Thượng Đế.Tự Vẫn Là Báng Bổ Thượng Đế!