vietmessenger.com


Vũ Trọng Phụng

Tuyển Tập Truyện Ngắn Vũ Trọng Phụng (Còn tiếp)

MỤC LỤC

Tội người cô
Nhân quả
Cái tin vặt
Thủ đoạn
Điên
Chống nạn lên đường
Bẫy tình
Phép ông láng giềng
Bà lão lòa
Cô Mai thưởng xuân
Một cái chết
Con người điêu trá
Cuộc vui ít có
Duyên không đi lại
Bụng trẻ con
Bệnh lao chữa bằng mồm hay là...
Sao mày không vỡ, nắp ơi
Sướng để mà lo
Ông đừng lầm
Cái hàng rào
Rửa hờn
Sư cụ triết lý
Bộ răng vàng
Hồ sê líu hồ líu sê sàng
Người có quyền
Cái ghen đàn ông
Lòng tự ái
Đi săn khỉ
Máu mê
Tự do
Lấy vợ xấu
Một con chó hay chim chuột
Một đồng bạc
Từ lý thuyết đến thực hành
Đời là một cuộc chiến đấu
Gương… tống tiền
Đoạn tuyệt
Ăn mừng
Bắt vích