vietmessenger.com


Nguyễn Huy Thiệp

Tuyễn Tập Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp

MỤC LỤC

Chảy đi sông ơi
Tướng về hưu
Cún
Không có vua
Muối của rừng
Con gái thủy thần
Những người thợ xẻ
Những bài học nông thôn
Kiếm sắc
Vàng lửa
Phẩm tiếc
Sang sông
Thương nhớ đồng quê
Mưa Nhã Nam
Những ngọn gió Hua Tát
Tâm hồn mẹ
Huyền thoại phố phường
Giọt máu
Chút thoáng Xuân Hương
Mưa
Nguyễn Thị Lộ
Trương Chi
Đời thế mà vui
Thiên văn
Tội ác và trừng phạt
Thương cả cho đời bạc
Chăn trâu cắt cỏ
Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt
Không khóc ở California
Truyện tình kể trong đêm mưa
Đưa sáo sang sông
Sống dể lắm
Thổ cẩm
Những người muôn năm củ