vietmessenger.com


Nguyễn Công Hoan

Tuyển Tập Nguyễn Công Hoan

MỤC LỤC

Ái tình tiểu thuyết
Anh xẩm
Bà chủ mất trộm
Bà lái đò
Biểu tình
Bố anh ấy chết
Cái lò gạch bí mật
Cái nạn ô-tô
Cái tết của những nhà đại văn hào
Cái thú tổ tôm
Cái ví ấy của ai
Cái vốn để sinh nhai
Cấm chợ
Cậu ấy may lắm đấy
Cây mít
Chiếc đèn pin
Lại chuyện con mèo
Hé! Hé! Hé!
Chính sách thân dân
Cho tròn bổn phận
Chuyện chó chết cái thâm ý của anh chàng sợ vợ
Chuyện của cô ấy
Cô Kếu, gái tân thời
Đàn bà là giống yếu