vietmessenger.com


Trò Chơi Vương Quyền 5A: Đánh Thức Rồng Thiêng

George R. R. Martin

Trò Chơi Vương Quyền 5A: Đánh Thức Rồng Thiêng

MỤC LỤC

Mở Đầu
Tyrion
Daenerys
Jon
Bran
Tyrion
Người Hầu Của Lái Buôn
Jon
Tyrion
Davos
Jon
Daenerys
Hôi Thối
Bran
Tyrion
Davos
Daenerys
Jon
Tyrion
Davos
Hôi Thối
Jon
Tyrion
Daenerys
Vị Lãnh Chúa Mất Tích