vietmessenger.com


Di Li

Trại Hoa Đỏ

MỤC LỤC

1. Những ngôi nhà đá ong
2. Bóng ma lúc nửa đêm
3. Bảo
4. Ma trận
5. Người đàn bà trong ngôi nhà cổ của dòng họ Quách
6. Không dấu vết
7. Lời nguyền
8. Đôi mắt người điên
9. Thứ sáu, ngày 17 tháng 6
10. Bí mật của Di
11. Những xác chết câm lặng
12. Những lời khai bí ẩn
13. Đầu mối
14. Đôi mắt được thay thế
15. Rút dây động rừng
16. Đứa trẻ bị mất tích
17. Nhân chứng
18. Ly rượu độc
19. Kẻ đó là ai?
20. Tôi đã nhìn thấy những bóng đen bao phủ
21. Căn hầm bí mật
22. Lộ mặt
23. Không chốn dung thân
24. Xác chết thứ năm
25. Lời trăng trối
26. Căn bệnh
27. Người mẹ kế
28. Kết luận cuối cùng
29. Rồng rắn lên mây
30. Bức ảnh lồng khung kính
31. Bức tượng hình người cụt đầu
32. Cú điện thoại trong đêm
33. Trong lòng hang
34. Bóng tối và sương mù
35. Truyền thuyết