vietmessenger.com


Trái Đắng Trường Sinh

Doãn Quốc Sỹ

Trái Đắng Trường Sinh

MỤC LỤCI. LỐI MÒN

  Truyện Chiếc Áo Dài Của Bà Mẹ Việt Nam
  Ánh Trăng Tháng Tám
  Mặt Trống Của Vở Kịch Đời


II. ĐỈNH CAO VỰC SÂU

  Interlude I - Giàn Nho
  Chiêu Hồi
  Giấc Mộng Sầu


III. MẶT NẠ

  Interlude II - Người Bay
  Chiếc Bình
  Phục Hồi