vietmessenger.com


Hoàng Ngọc Tuấn

Tôi và Em

MỤC LỤC

1. Gọi Nhau
2. Bên Rừng Bên Biển
3. Gặp Gỡ
4. Đời Bắt Đầu Những Bản Tình Ca
5. Bóng Mây
6. Lời Yêu Thương
7. Đừng Gọi Là Đoạn Cuối