vietmessenger.com


Walter Isaacson

Tiểu Sử Steve Jobs

MỤC LỤC

1. Thời Niên Thiếu
2. Cặp Đôi Phi Thường
3. Bỏ Giữa Chừng
4. Atari Và Ấn Độ
5. Apple I
6. Apple II
7. Chrisann Và Lisa
8. Xerox Và Lisa
9. Máy Tính Mac Xuất Hiện
10. Khả Năng Bóp Méo Thực Tế
11. Thiết Kế
12 . Chế Tạo Mac
13. Thách Thức Pepsi
14. Lễ Ra Mắt
15. Gates Và Jobs
16. Icarus
17. Next
18. Pixar
19. Một Người Bình Thường
20. Người Đàn Ông Của Gia Đình
21. Câu Chuyên Đồ Chơi
22. Lần Thứ Hai Trở Lại
23. Sự Trở Lại
24. Tư Duy Khác Biệt
25. Nguyên Tắc Thiết Kế
26. Máy Tính iMac
27. CEO
28. Chuổi Cửa Hàng Bán Lẻ Của Apple
29. Trung Tâm Số
30. Kho Nhạc Itunes
31. Con Người Âm Nhạc
32. Pixar Bạn
33. Thế Hệ Mac Đầu Thế Kỷ Xxi
34. Vòng Một
35. Iphone
36. Vòng Hai
37. Ipad
38. Những Cuộc Chiến Mới
39. Vô Cùng Tận
40. Vòng 3
41. Di Sản