vietmessenger.com


Tiếng Sáo Người Em Út

Dương Nghiễm Mậu

Tiếng Sáo Người Em Út

MỤC LỤC

Tiếng sáo người em út
Sáng mùa xuân
Tiếng động buổi trưa
Nơi máu chảy, ở ngoài
Con chim cánh trắng
Nụ cười
Thiết lộ
Trên đường dài
Có một bông hồng cho đêm Giáng sinh