vietmessenger.com


Nhật Tiến

Tiếng Kèn

MỤC LỤC

Tiếng Kèn
Mẹ Tới Giữa Mùa Xuân
Buổi Sáng Của Bé
Điểm Hẹn
Trận Đánh Cuối Cùng Của Một Kẻ Sĩ
Hai Lần Từ Biệt Cha Già
Một Thoáng Xuân Về
Ước Vọng Của Bà Năm
Chuyến Tầu Ngày Cuối Năm
Nồi Cháo Thịt
Chiếc Áo Tây Vàng
This post was typed, scanned and proofed by vm staff and members. If you use our source on your website please give us credit and link back to vietmessenger.com. Please do not copy our source for commercial purposes.