vietmessenger.com


Xuân Diệu

Thơ Thơ

MỤC LỤC

Cảm xúc
Nụ cười xuân
"Vì sao"
Nguyên đán
Trăng
Huyền diệu
Gặp gỡ (I)
Yêu
Xa cách
Phải nói
Tình trai
Nhị hồ
Đi thuyền
Thời gian
Đây mùa thu tới
Ý thu
Hẹn hò
Chàng sầu
Lạc quan
Bài thơ tuổi nhỏ
Mùa thi
Vô biên
Vội vàng
Có những bài thơ
Tiếng không lời (Mây lưng chừng hàng)
Đơn sơ
Giờ tàn
Chiều
Viễn khách
Biệt ly êm ái
Tương tư chiều
Với bàn tay ấy
Giới thiệu
Bên ấy bên này
Cặp hài vạn dặm
Tiếng gió
Hoa nở để mà tàn
Muộn màng
Thở than
Chiếc lá
Sắt
Gửi trời
Ca tụng
Mười chữ
Núi xa
Dối trá