vietmessenger.com


Du Tử Lê

Thơ Du Tử Lê

MỤC LỤC

Tuyên Ngôn
Quê Hương
Thôi
Từ Thần Thoại
Thư Cho Em II
Điểm Trang
Hoài Cổ
Linh Hồn Việt Nam
Thư Cho Em
Năm Phiên Khúc Của Người Cô Đơn
Đêm Hoang
Trần Gian
Bước Chân Thánh Thần
Lời Nai
Cuồng Ca Lênh Đênh
Gót Khuya Đường Về
Nỗi Buồn Của Nàng
Tiền Kiếp
Hiện Tại
Du Ca
Nhân Danh Một Cuộc Đời
Bài Huyền Châu
Tâm Hồn
Mình
Bến Tâm Hồn
Tình Yêu Thành Phố
Trầm Ca Tháng Giêng
Một Ngày Của Con Người
Cầm Bằng
Cuối Cùng
Bước Chân Phiêu Bạt
Từ Trần Hưng Đạo Đến Bến Chương Dương
Từ Cô Đơn
Bàn Tay Sợi Tóc Cuộc Đời
Tham Lam
Đoản Ca Mùa Xuân
Thiếu Phụ
Vùng Kỷ Niệm
Gửi Về
Tâm Sự Người Lên Mặt Trận
Niềm Xót Xa
Bé Bỏng
Trong Mong Manh
Thơ Phố Nhỏ
Trả Thượng Đế
Bạt - Vương Tân