vietmessenger.com


Ngọa Long Sinh

Thất Tuyệt Ma Kiếm

MỤC LỤC

1. Người cuồng ngạo kiếm thuật ghê hồn
2. Gái Tỳ nhi bản lảnh siêu quần
3. Giả tỳ nữ mưu đồ bức họa
4. Thiếu kinh nghiệm khôn phân thù bạn
5. Hà Nhạc ngũ quái
6. Lá thư bí mật
7. Quyết chí rửa hờn cam chịu nhục
8. Xe Bồng nào biết ai là Chủ Nhân
9. Quan Thị Song Đao trúng độc té nhào
10. Thoát khòi đầm rồng lại sa hang cọp
11. Tử Thanh dùng mỹ sắc làm mồi
12. Quân Trung Phụng bị ai ám toán?
13. Giữa sảnh đường , Bạch y xuất hiện
14. Thiết Quải xuất hiện quần hùng bở vía
15. Huỳnh y nữ một gái phi thường
16. Người áo trắng đã thương Huỳnh y nữ
17. Mảnh hồn tàn dưới lưỡi gươm oan nghiệt
18. Hiệp sĩ lại là quân trộm cướp
19. Tại Kim Lăng chạm trán Thần thâu
20. Lão áo xanh bị ai ám toán?
21. Phải chăng Quán chủ thiếu công minh
22. Trong tiểu miếu Lôi Phi khuyên bạn
23. Vào hổ huyệt điều tra
24. Vào Phương phủ , Hàn Thu mắc bẩy
25. Hàn Thu đoạt kiếm gặp cường nhân
26. Anh hùng luyến tài Hào kiệt
27. Những cuộc mưu đồ của nữ lang
28. Vào Kim Lăng lại gặp Lôi Phi
29. Trong đường hẻm quan sát tình hình
30. Giả bán mì dò la động tĩnh
31. Hành tung bại lộ phải tìm đường
32. Giả khách thăm hoa lên Ngọc Mỹ Phường
33. Phí minh châu chuộc gái Yên Hoa
34. Hai bên cùng nhau sắp đặt mưu sâu
35. Quyên Nhi lại xuất hiện đưa tin
36. Ngọc Chiêu Bày Kế Thoát vòng vây
37. Cuộc mưu đồ tranh đoạt linh chi
38. Hội Võ Quán Chủ lủng đoạn quần hùng
39. Tam Hiệp truy tầm bọn Thất Tinh
40. Sau mồ xanh lại gặp Quyên Nhi
41. Cái chết kỳ lạ của hai người lạ mặt
42. Vào rừng sâu lạc mất Lôi Phi
43. Những điều kỳ bí trong mấy lớp nhà tranh
44. Kém lực lượng đi tìm viện thủ
45. Truy Phong Thủ hết đường theo dỏi
46. Cứu Vô Lượng giả dạng Tử Vi Cung
47. Khách băn khoăn chờ đợi chủ nhân
48. Thoát hiểm nghèo hào kiệt kinh tâm
49. Điền Thiết Khẩu đoán tướng Hàn lang
50. Gặp Quyên Nhi nổi dạ hờn ghen
51. Ngủ bảy ngày anh hùng thoát hiểm
52. Quang cảnh hoa hội trên sông Tần Hoài
53. Người áo đen ẩn hiện bất thường
54. Lý Hàn Thu giả dạng Trương Tam
55. Hai ả Xuân, Thu gặp như ý lang quân
56. Gặp khách áo đen , Tử Lan thụ nhục
57. Trong khách sạn Quyên Nhi sai kẻ đưa tin
58. Trên hoa đài Bạch phát cợt Hồng nhan
59. Gặp độc hỏa , Bạch nhiệm thất bại
60. Phạm đài qui , hào kiệt phá vòng vây
61. Ai đã cầm đầu gã Bộ Phong
62. Gở thể diện , Tróc Ảnh liều mình
63. Thương người đẹp Nhị lang bõ mình
64. Minh Vi đả bại Hắc Sát Thần
65. Giả Trương Tam bình tĩnh thắng giai nhân
66. Bợm già mắc hợm , thổ lộ chân tình
67. Giả tỳ nữ Quyên Nhi tống tin
68. Tìm kế hoạch trở về Hoa hội
69. Áp trại cô nương đả bại song hào kiệt
70. Chung Khí Tử cố ý phạm đài qui
71. Không qui thuận hào kiệt bị bao vây
72. Đến tịnh xá Quyên Nhi phó ước
73. Lão cô độc lưu khách dưới nhà hầm
74. Những bí ẩn giữa Hắc Ma Nương và La Công Nhiên
75. Lý Hàn Thu độc chiến quần hùng
76. Một cổ xe hình thù cổ quái
77. Trừ song hiệp Quyên Nhi hiến kế
78. Có phải danh y mưu đồ chuyện bất lương
79. Đàm Dược Sư cải dạng đoạt linh chi
80. Uống linh chi mắc bệnh ly kỳ
81. Con bệnh cũng có người đánh tráo
82. Cuộc điều tra lai lịch bệnh nhân
83. Trong bí động Quyên Nhi điều dưỡng
84. Chờ địch nhân toàn bộ trá hình
85. Vì sơ hở gian hùng mắc bẫy
86. Yếu bị kiếm thương , mạnh thì trúng độc
87. Tìm gia gia khám phá mật động
88. Lục Chỉ Dật Số một nhân vật thần bí
89. Du Bạch Phong thử tài hào kiệt
90. Những chuyện khả nghi khủng khiếp
91. Vẽ họa đồ Quyên Nhi tủi phận
92. Tranh Bách Phật gây sóng gió
93. Cuộc đấu trí giữa hai tay lão thành
94. Tham họa đồ gian manh mắc bẫy
95. Đàm Dược Sư trị thương mắc hợm
96. Chung quanh cái chết của Điền Tú Trân
97. Dời Thạch Thất Dược Sư bị kiềm chế
98. Du Bạch Phong tìm nơi dưỡng bịnh
99. Vụ Bắt Người Trong Hội Võ Quán
100. Ai ngờ Đại Hán lại là Lôi Phi
101. Giữa Canh Khuya Thị Nữ Đưa Tin
102. Thành Kim Lăng Xảy Chuyện Động Trời
103. Quần Hùng Nghĩ Kế Cứu Khâm Sai
104. Lý Hàn Thu Đặt Bày Kế Hoạch
105. Lẻn Vào Phương Viện Dò Tin Tức
106. Ép Tần Nhi Uống Thuốc Mê Hồn
107. Gái Ngoan Thà Chết Chẳng Nhơ Danh
108. Quăng Trả người, Hàn Thu Đoạt Kiếm
109. Cuộc Tỷ Đấu Dằng Co Trong Căn Phòng Chật Hẹp
110. Lý Hàn Thu Ra Khỏi Hang Hầm
111. Bởi Mến Tài Buông Tha Hào Kiệt
112. Trong Rừng Lau Hào Kiệt Lánh Mình
113. Tần Cô Nương Thổ Lộ Tâm Tình
114. Ngờ Phu Nhân Tính Chuyện Đề Phòng
115. Vương Phu Nhân Bố Trí Tróc Yêu
116. Bị Uy Hiếp, Du Nhi Đành Nói Thực
117. Giết Cường Địch Giải Vây Cho Vương Thị
118. Cáo Già Dụ Dỗ Đứa Thơ Ngây
119. Biển Báo Quân Tri Lại Xuất Hiện
120. Lý Hàn Thu Đả Bại Thôi Thông
121. Ngờ Vương Thị Đem Lòng Phản Trắc
122. Ngăn Hào Kiệt Trở Lại Hang Hầm
123. Lão Hắc Bào Phê Bình Kiếm Thuật
124. Lý Hàn Thu Tái Ngộ Quân Trung Phụng
125. Cuộc Chuẩn Bị Đương Đầu Đại Địch
126. Vi Hoa Vâng Lệnh Bắt Tần Nhi
127. Ai Ngờ Người Đó Lại là Phu Nhân
128. Bởi Sơ Tâm Cáo Già Bị Bắt
129. Hàn Sinh Diệu Kế Thua Vu Lão
130. Lý Hàn Thu Ra Dạ Băn Khoăn
131. Vu Trường Thanh Nghị Luận Hào Kiệt
132. Người giật dây Phương Tú là ai ?
133. Phải chăng Phương phủ nhiều nơi rùng rợn
134. Bí ẩn của Quân Trung Phụng bị khám phá
135. Vu Trường Thanh mở cuộc điều tra
136. Quân Trung Phụng đốt bõ tà thư
137. Liều thân gái giữa giòng sóng gió
138. Thương hào kiệt Tần Nhi mạo hiểm
139. Tần , Lý hai người đều bị bắt
140. Lý Hàn Thu chạm trán oan gia
141. Lý Hàn Thu đả bại Hàn công tử
142. Quân Trung Phụng ước hẹn thời gian
143. Chùa Thiếu Lâm hào kiệt đưa thơ
144. Lý , Tần đại náo Thiếu Lâm tự
145. Trước Cao tăng thuật rõ tình hình
146. Ước hẹn ba năm Tần Nhi lo âu
147. Bắt gian nhân Hàn Thu tính kế
148. Trong khách điếm cừu gia xuất hiện
149. Thất Tuyệt kiếm từ nay bị kiềm chế
150. Quân Trung Phụng lại cứu Lý Hàn Thu
151. Nữ hào kiệt đả thương đại hán
152. Ngó tuyết phủ điều tra vết địch
153. Tần Nhi đả bại Triệu Phi Bằng
154. Quân Trung Phụng truyền thụ phép mầu
155. Hán công tử trúng độc bị thương
156. Bị trúng độc Hàn công tử phải đi theo
157. Hai bên đều muốn bắt Hàn công tử
158. Đến Kim Lăng , Kế Tín bàn mưu
159. Quyên Nhi lại xuất hiện
160. Cổ xe mui vào lọt Phương gia
161. Chân tướng Giang Nam song hiệp bị bại lộ
162. Đàm Dược Sư đến ngày mạt vận
163. Lý Hàn Thu thoát khỏi lao lung
164. Thử kiếm pháp Hàn Thu đả Phương Tú
165. Du Tiểu quyên điều tra bí thất
166. Thất tuyệt kiếm đả thương cường địch
167. Lý Hàn Thu một mình xông trận
168. Du Tiểu Quyên đại chiến Ma Quân
169. Thương hào kiệt Quyên Nhi khuyên bạn
170. Thuỷ Hoả tương tế tàn độc kinh người
171. Hàn Kế Tín chỉ huy phóng độc
172. Ám khí Thuỷ Hoả tương tế
173. Quần hùng đả bại Trương Bách Tường
174. Trên chiến trường Quái Xa xuất hiện
175. Hàn công tử điều động quái xa
176. Giừ lời hứa Quyên Nhi hạ chiến thư
177. Giang Nam song hiệp bị bại lộ hành tung
178. Trúng thuốc mê quần hùng bị bắt
179. Nhờ độc vật hai cô thoát hiểm
180. Hết oán thù biến thành giai ngẫu