hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần I[5753486] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.1/7 - 516 votes
    view comments COMMENTS  
     
     

    Ngô Biển Quân

    Thần Mộ


    (Tru Ma)
    Phần I


    MỤC LỤC     Quyển 1

      1. Phục sinh
      2. Kình diễm
      3. Tiểu ác ma công chúa
      4. Hậu Nghệ Cung (Đồ Long)
      5. Ám chiến
      6. Huyết chiến kinh hồn
      7. Điều hí công chúa
      8. Tòng thiên đường nhập địa ngục
      9. Hồi quy
      10. Đạm Thai Tiên Tử


    Quyển 2

      11. Sơ Lâm Đế Đô
      2. Kì Sĩ
      3. Hoàng Gia Cổ Tịch
      4. Cổ mộ dưới hoàng cung
      5. Long kị sĩ
      6. Thần Cung Uy Hiếp
      7. Hoàng Cung Đại Chiến
      8. Loạn Cung Xạ Thiên Long
      9. Phong Cuồng Báo Phục
      10. Chiến Đế Đô


    Quyển 3

      1. Lạc Nan Công Chủ
      2. Tây xuất Sở cảnh
      3. Sinh Dực Hổ Vương
      4. Tiểu Ngọc
      5. Phi Thiên Ma Nữ
      6. Thần Chi Tả Thủ
      7. Thần Phong Học Viện
      8. Thần Chiến Di Tích
      9. Ác Ma Thị Nữ
      10. Nhất Khối Thần Cốt


    Quyển 4

      1. Tiểu Ma Phiền
      2. Danh truyện thần phong
      3. Hổ Đế Thần Ngọc Kinh Hồn
      4. Thánh long bào hao ngũ giai tuyệt thế
      5. Khủng Phạ Mỹ Nữ
      6. Nữ sanh túc xá
      7. Thống Phiến
      8. Vũ phá ma pháp
      9. Long khiếu chấn thiên
      10. Tấm phóng bí địa


    Quyển 5

      1. Khủng phố bí địa
      2. Viễn cổ cự nhân
      3. Ma điện
      4. Kiền thi
      5. Thần Phó 1
      6. Ma Phiền
      7. Thánh Long Bảo Bảo
      8. Đệ Nhất Kiện Sự
      9. Nộ phượng
      10. Cường Giả Đại Chiến
      11. Dục Huyết Bác Mệnh
      12. Cực Hạn Võ Luận
      13. Sắc Dụ
      14. Dĩ Nha Hoàn Nha
      15. Sắc Dục


    Quyển 6

      1. Phi Thiên Thần Miêu
      2. Tiểu Ma Đầu
      3. Long Kỵ Long
      4. Chân ái vạn niên
      5. Truyền Thuyết
      6. Côn Lôn
      7. Vãng Sự
      8. Tương Phùng
      9. Vũ Hinh
      10. Chyển Biến
      11. Âm Vân Khởi
      12. Ma Vương Khiếu Thiên
      13. Nhượng Nễ Hoạt Hạ Khứ
      14. Thiên Sứ Phi Hướng Địa Ngục
      15. Đương Nhĩ Lão Khứ Đích Thì Hậu…
      16. Nghịch Thiên Đoạt Mệnh (Thượmg)
      17. Nghịch Thiên Đoạt Mệnh(Trung)
      18. Nghịch Thiên Đoạt Mệnh(Hạ)
      19. Kì Quái Đích Động Vật
      20. Yêu Quái
      21. Hoa Hương
      22. Vị Lai Yêu Giới Chi Vương
      23. Thất Thải Tiên Ba
      24. Ái nhĩ nhất vạn niên
      25. Thị kết thúc hoàn thị khai thủy


    Quyển 7

      1. Ly Khai
      2. Chiến Yêu
      3. Vô Ngôn Huy Thủ
      4. Tiền Tấu
      5. Nhạ Oán
      6. Nhất Quyền
      7. Chiến Long Kỵ Sĩ
      8. Lưu Huyết Đích Nhân Duyên
      9. Nhạ Phát Sát Ky
      10. Huyền Công Nghịch Chuyển
      11. Đáng Ngã Giả Tử
      12. Huyền Công Ngự Nhân
      13. Tương Khai Sát Giới
      14. Ngũ Giai Lai Tập
      15. Nghịch Thiên Thất Ma Đao (Thượmg)
      16. Nghịch Thiên Thất Ma Đao (Trung)
      17. Nghịch Thiên Thất Ma Đao (Hạ)
      18. Long Bảo Bảo
      19. Danh Dương Đại Lục
      20. Kiếp Hậu Dư Ba
      21. Diêu Tương Hô Ứng
      22. Thao Thiên Ma Khí
      23. Tử Vong Tuyệt Địa
      24. Vô Danh Thần Ma
      25. Hồi Quy Thần Phong
      26. Tạo Thần
      27. Thôi đoạn
      28. Thánh Long Độ Kiếp
      29. Thánh Long Niết Bàn


    Quyển 8

      1. Thần Linh Long
      2. Thần Ma Lai Tập
      3. Linh Long Kiếp
      4. Thần Thú Hộ Thể
      5. Hậu Kiếp
      6. Tá Thể Trọng Sinh
      7. Mê Vụ Trọng Trọng
      8. Đạm Thai Truyền Nhân
      9. Sát Thủ
      10. Huy Sái Vũ Ý
      11. Tâm Tiệm Lãnh
      12. Pháp Sư Toạ Kỵ
      13. Trừng Phạt Tiểu Công Chúa
      14. Chân Ngã Hồi Quy
      15. Long Kỵ Sĩ Ước Chiến
      16. Tiền Chiến
      17. Á Long
      18. Chiến Long Vu Thiên
      19. Đồ Long
      20. Ẩn Bí Sơ Hiện
      21. Phong Khởi Vân Dũng
      22. Thập Đại Cao Thủ
      23. Tái Lâm Tuyệt Địa
      24. Tha Hoàn Hoạt Trứ
      25. Thần Ma Hiện
      26. Hư Thiên Ảo Cảnh
      27. Đạm Thai Tuyền Phong Ấn Đích Ác Ma
      28. Nghịch Thiên Cải Mệnh


    Quyển 9

      1. Sinh Tử Chi Mê
      2. Thuỳ Năng Đào Li
      3. Dữ Thần Ma Đối Thoại
      4. Kinh Thiên Đại Cục
      5. Cấm Kị Chi Vật
      6. Nhân Tâm
      7. Chúng Khẩu Thước Kim
      8. Phản Tập Sát
      9. Tử Thần Lai Liễu
      10. Mộng Khả Nhi Hiện Thân
      11. Lâm Cận Ma Điện
      12. Thái Cực Thần Ma Đồ
      13. Đột Phá Tu Luỵên Bích Luỹ
      14. Man Thú Xuất Thế
      15. Bĩ Tử Nhất Nhất Tủ Kim Thần Long
      16. Ngôn Động Cửu Thiên


    Quyển 10

      1. Dịch Sử Cự Nhân
      2. Đại chiến thánh địa truyền nhân
      3. Lục Giai Vô Địch
      4. Đoạt xá 1
      5. Tập Sát
      6. Ma Vương
      7. Đại Sát Tứ Phương
      8. Tiên Tử Diện Đối Dụ Hoặc
      9. Bĩ Tử
      10. Anh hùng Thần Nam
      11. Tiết độc tiên tử
      12. Tiểu Thần Hi - Thần Nam
      13. Chu quả Thần Nam
      14. Cường Cường Liên Thủ Thần Đông
      15. Tiệt Sát Thần Đông
      16. Mộng- Lăng Bính Chàng Thần Đông


    Quyển 11

      1. Phu Lỗ Tiên Tử
      2. Chấn Thiên Động Địa
      3. Cuồng Bạo
      4. Khiếu Long Chấn Thiên
      5. Tróc Tiên
      6. Tầm Tung
      7. Liên Trảm
      8. Phong Ấn Đích Lực Lượng
      9. Huyết Long Hoá Thân
      10. Nhập Hà
      11. Thần bí cao thủ
      12. Sắc
      13. Tiết Độc
      14. Long đạo
      15. Thiêu hấn
      16. Chiến hồn hồi quy


    Quyển 12

      1. Li Khứ
      2. Phương Thiên Họa Kích
      3. Hỗn Thiên
      4. Thần Ma dực
      5. Ki hình ái luyến
      6. Đoạt Bảo
      7. Phục Hoạt
      8. Mê Vụ
      9. Dạ tham cổ mộ
      10. Bán Niên
      11. Thanh niên cao thủ
      12. Cái Thế Chi Uy
      13. Truyền Thuyết về lục giai cao thủ
      14. Điên Phong Đối Trì
      15. Địa để thế giới
      16. Dị bảo
      17. Vô địch đại chiến
      18. Thần huyết nhiễm tiễn
      19. Thùy dữ tranh phong!


    Quyển 13

      1. Yêu Thần Phá Ma
      2. Thiên địa pháp tắc
      3. Xuất ma
      4. Kích Sát Thiên Sử
      5. Nhất Niệm Thành Ma
      6. Song Hồn
      7. Đại Ma
      8. Phong Ma Ấn
      9. Vấn Đỉnh Thập Đại
      10. Lão Yêu Quái Quay Lại
      11. Truyền thuyết trung đích thần chi tả thủ
      12. Nghi Bí
      13. Lục đạo truyền nhân
      14. Tình Dục đạo
      15. Liên hợp
      16. Nam Cung Tiên Nhi
      17. Hậu cung thân vương
      18. Nhĩ yếu giá nhân bất yếu giá cấp biệt nhân
      19. Ứng chiến
      20. Thiên Ma bát bộ
      21. Hư Không đạo
      22. Diệt Thiên Thủ


    Quyển 14

      1. Chính tà thánh chiến
      2. Tử khí
      3. Đọa lạc thiên sứ
      4. Kham bỉ thần linh
      5. Chiến thi
      6. Hạng Thiên xuất thủ
      7. Diệt Thiên thần uy
      8. Như hà diệt sát?
      9. Sát
      10. Yêu thỉnh
      11. Thái cổ Thần tộc
      12. Thi thuyết
      13. Dâm kế
      14. Thiết cục
      15. Vi tróc
      16. Vi Mộng Khả Nhi tuyển trượng phu
      17. Thủy tinh quan
      18. Ma khí thao thiên
      19. Tối thục tất đích mạch sinh nhân
      20. Đại điển
      21. Thần tich - thần hồn hiện
      22. Tha chi quy lai - ngã dục nghịch thiên


    Quyển 15

      1. Thiên nhai
      2. Bán thần
      3. Thùy ngự thùy
      4. Tưởng Sát Nhân
      5. Thập tam huyết thi
      6. Cuồng Sát
      7. Vô địch
      8. Vũ Hinh (Thượng)
      9. Vũ Hinh (Hạ)
      10. Huyền công thông thể
      11. Đề nghị
      12. Ngũ thiên niên tiền (Thượng)
      13. Ngũ thiên niên tiền (Hạ)
      14. Giá Lâm
      15. Thi vương
      16. Diệt chiến
      17. Thiên ngoại hóa thân
      18. Bễ nghễ thiên hạ
      19. Chiến bách thế luân hồi
      20. Thiên ma tả thủ


    Quyển 16

      1. Tiểu khả ái
      2. Vũ Hinh ảo tưởng
      3. Phân biệt
      4. Mộng Khả Nhi địch nghịch tập
      5. Phục thù
      6. Ngã bổn thiện lương
      7. Thần thuyết
      8. Y Ân
      9. Long uy
      10. Lực bạt sợn hề khí cái thế
      11. Thần đích lực lượng
      12. Thần tử liễu
      13. Chương 13
      14. Quang minh thần cốt
      15. Đạm đài tằng phong ma
      16. Diệt sát

     
     
     
     
    nguồn: tangthuvien.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Nghĩ Trong Mùa Xuân

    Thế Uyên

      Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm