vietmessenger.com


Thanh Cung Mười Ba Triều

Hứa Tiếu Thiên

Thanh Cung Mười Ba Triều

MỤC LỤC

1. Nuôi Ong Tay Áo
2. Bảy Điều Hận Lớn
3. Tình Trong Khói Lửa
4. Mãn Minh Khai Chiến
5. Mãn Minh Đại Chiến Tại Hỗn Hà
6. Lui Về Bảo Vệ Kinh Đô
7. Đánh Hưng Kinh, Quân Minh Thảm Bại
8. Liên Minh Mông Mãn
9. Muốn Ăn Chơi Hãy Làm Hoàng Đế
10. Ai Đầu Độc Giết Vua
11. Quân Minh Đại Bại, Mất Liêu Duơng
12. Anh Minh Hoàng Đế Bị Tử Thương
13. Tình Nở Trong Mơ
14. Giai Nhân Sa Miệng Cọp
15. Tình Vuơng Ý Nhạc
16. Thoát Cơn Nguy Hiểm
17. Trai Hai Mươi Lấy Gái Lục Tuần
18. Đô Đốc Hiến Châu Vệ
19. Chinh Phục Để Mở Nuớc
20. Tình Cô Sơn Nữ
21. Tình Là Dây Oan
22. Tiểu Tiện Cả Ra Sảnh Đuờng
23. Nỗ Nhĩ Cáp Tề
24. Tình Cô Thôn Nữ
25. Kế Sách Dương Đông Kích Tây
26. Quá Tin Lời Nên Trúng Kế
27. Mài Nanh Giũa Vuốt Để Báo Thù
28. Thế Mới Biết Cái Ghen Là Khủng Khiếp
29. Hại Người Chẳng Bõ Khi Người Hại Ta
30. Vu Oan Giá Họa
31. Những Vụ Mưu Sát
32. Du Ngoạn Doanh Đài
33. Tranh Chấp Biên Cương
34. Vua Thái Tông Đăng Vị
35. Khi Một Bà Hậu Đa Tình Thiếu Yêu
36. Khoan Ôn Nhân Thánh Hoàng Đế
37. Khi Nguời Đẹp Nổi Máu Ghen
38. Quan Kinh Luợc Chỉ Khoái Gái
39. Hồng Kinh Luợc Mê Gái Xin Hàng
40. Giết Cọp Đuợc Vợ
41. Hậu Mê Trai Giết Vua
42. Bị Phạt Vạ Vì Cuỡng Hiếp Mệnh Phụ
43. Loạn Giặc Sấm, Minh Đế Treo Cổ Chết
44. Đám Cưới Của Hoàng Thái Hậu Hạ Giá Nhiếp Chính Vương
45. Nhiếp Chính Vuơng Bị Heo Rừng Húc Chết
46. Hồng Tổng Đốc Vu Oan, Bắt Gái
47. Như Chim Liền Cánh, Như Cây Liền Cành
48. Thuận Trị Bỏ Đi Tu
49. Khang Hy - Vua Ăn Chơi
50. Khang Hi Cuớp Vợ Nguời
51. Khang Hi Hoàng Đế Tuần Du Phuơng Nam
52. Cắt Chức Viên Tri Huyện
53. Một Cái Án Văn Tự Đời Thanh
54. Các Hoàng Tử Tranh Nhau Ngôi Thái Tử
55. Đổi Gái Lấy Trai
56. Vua Khang Hi Gạt Lệ Phế Thái Tử
57. Sửa Di Chiếu, Ung Vương Cướp Ngai Vàng
58. Đoạt Ngai Vàng, Ung Chính Trả Thù
59. Trừ Đối Thủ Ung Chính Dùng Kế Độc
60. Ra Đi Chẳng Hẹn Ngày Về
61. Miên Canh Nghiêu, Một Dữ Tuớng
62. Một Phương Pháp Dạy Trẻ Kỳ Tuyệt
63. Huỷ Diệt Công Thần
64. Những Cái Án Văn Tự
65. Nữ Hiệp Lã Tứ Nương
66. Hai Đạo Bạch Quang Trong Cung Cấm
67. Ung Chính Hoàng Đế Bị Chặt Đầu
68. Càn Long Lên Ngôi Báu
69. Đánh Hồi Bộ Cướp Huơng Phi
70. Anh Hùng Khó Lọt Cửa Giai Nhân
71. Một Cải Chết Bi Hùng
72. Càn Long Du Giang Nam
73. Lạc Thú Miên Giang Nam
74. Cuộc Đón Ruớc Tân Kỳ
75. Càn Long Về Tế Tổ
76. Một Diễn Sử Tâm Kỳ Độc Đáo
77. Một Chuyện Tình Kỳ Lạ
78. Vua Chơi, Quan Đi Bắt
79. Những Cuộc Tiếp Rước Linh Đình
80. Khi Bà Hậu Nổi Máu Ghen
81. Cơm Chẳng Lành Canh Chẳng Ngọt
82. Ai Đã Trói Càn Long Trong Chuồng Ngựa
83. Vụ Án Loạn Luân
84. Vườn Đồng Lạc Trong Cung Cấm
85. Oan Oan Tuơng Báo
86. Vụ Án Văn Tự: Chết Cả Họ Chỉ Vì Thơ
87. Thêm Hai Vụ Án Văn Chương Ly Kỳ
88. Sống Chết Đều Bởi Số
89. Kiến Trúc Vườn Viên Minh
90. Những Khoái Lạc Trong Vườn Viên Minh
91. Hành Cung Nhiệt Hà
92. Liệt Diệm Quán: Nơi Chứa Gái Của Càn Long
93. Lấy Vợ Mà Không Được Ở Với Vợ
94. Thập Toàn Đại Võ Công Kỳ
95. Gia Khánh Đế Kế Vị Càn Long
96. Càn Long Mất, Hòa Khôn Bị Xử Tử
97. Lại Một Kinh Kha: Thành Đắc
98. Bát Quái Giáo Phá Cung Thanh
99. Mất Vợ Chỉ Vì Có Vợ Đẹp
100. Chính Sách Tiết Kiệm Của Đạo Quang
101. Đốt Thuộc Phiện Của Người Anh
102. Máu Ghen Đâu Có Lạ Đời
103. Tình Là Dây Oan
104. Một Vụ Án Cưỡng Gian Náo Động
105. Ai Thích Làm Công Chúa Nhà Thanh?
106. Chết Mà Còn Hên
107. Cho Thày Uống Nước Tiểu
108. Hồng Tú Toàn Khởi Loạn
109. Bọn Lính Coi Kho
110. Hồng Tú Toàn Xưng Đế
111. Hồng Tuyên Kiều
112. Tình Anh Em Như Biển Cả Bao Dung
113. Khi Ông Vua Cần Gái
114. Vua Giải Trí
115. Tìm Gái Gây Chuyện
116. Hồng Tú Toàn Xây Cất Kinh
117. Tìm Hoa Bẻ Nhụy
118. Hai Vụ Đầu Độc Tuyệt Xảo
119. Một Vụ Án Tình Sôi Nổi
120. Bốn Đóa Hoa Tuyệt Sắc
121. Người Đẹp Hạnh Hoa Xuân
122. Người Đẹp Đà La Xuân
123. Lan Nhi, Cô Gái Mãn Tài Hoa
124. Từ Hi Thái Hậu
125. Anh Hùng Gặp Lúc Gấp
126. Cái Tình Là Cái Chi Chi
127. Cô Tú Nụ Vào Cung
128. Tiếng Hát Nên Duyên
129. Lan Nhi Thù Gái Hán
130. Lan Quý Nhân Có Thai
131. Đông Vương Dương Tú Thanh
132. Tăng Quốc Phiên Quyết Diệt Quân Tóc Dài
133. Nội Loạn Trong Thái Bình Thiên Quốc
134. Thiên Muội Hồng Tuyên Kiều Bị Băm Nát
135. Thạch Đạt Khai Binh Bại, Chạy Đến Quảng Tây
136. Quân Thanh Thảm Bại Tại Giang Nam
137. Lan Quý Nhân Sinh Hoàng Nam
138. Kế Hoạch Bao Vây Hoàng Đế
139. Vua Sợ Chạy Đi Nhiệt Hà
140. Đốt Cháy Vườn Viên Minh
141. Hồng Nhan Đa Bạc Mệnh
142. Tên Thái Giám Hào Hoa
143. Cuộc Đấu Trí Giũa Túc Thuận Và Từ Hi Thái Hậu
144. Lý Hồng Chương Đại Chiến Quân Tóc Dài
145. Thái Bình Thiên Quốc Tan Rã
146. Lùng Bắt Ấu Chúa Phúc Chân
147. Giết Tên Thái Giám Đực Rựa
148. Hổn Ma Báo Oán
149. Vua Đi Chơi Mắc Bệnh Kín
150. Bắt Đôi Gian Phu Dâm Phụ
151. Hồi Tưởng Những Năm Xưa
152. Một Án Tình Trong Cung Cấm
153. Giết Đông Hậu, Đuổi Cung Vương
154. Đàn Rắn Trong Cây Cổ Thụ
155. Anh Thầy Cúng Tốt Số
156. Công Trình Kiến Trúc Di Hoà Viên
157. Trung Nhật Chiến Tranh
158. Cái Bàn Đèn Của Tây Thái Hậu
159. Tây Thái Hậu Đau Bệnh Máu
160. Quang Tự Thi Hành Tân Chính
161. Mật Chiếu Trừ Cựu Đảng
162. Số Mạng Bọn Khang, Lương
163. Tận Diệt Đảng Tân Chính
164. Tên Lãng Tử Tốt Số
165. Quyền Giáo Phò Thanh Diệt Dương
166. Tây Thái Hậu Trốn Chạy Ra Nhiệt Hà
167. Hoà Ước Bắc Kinh
168. Quỷ Hiện Trong Cung Cấm
169. Chiếc Áo Da Rái Cá
170. Cuộc Phiêu Lưu Trong Cung Cấm
171. Phấn Đổ Hương Rơi
172. Cách Mạng Dân Chủ Trung Hoa