vietmessenger.com


Duyên Anh

Tháng Giêng Ngon Như Một Cặp Môi Gần

MỤC LỤC

Tháng Giêng Ngon Như Một Cặp Môi Gần
Nhìn Lại Tết Thuở Nhỏ
Canh Bạc Thuở Lên Mười
Những Đồng Tiền Mững Tuổi
Trọ Học Về Quê Ăn Tết
Đi Hết Mùa Xuân