vietmessenger.com


Thằng Đầu Bò

Nguyễn Thái Hải

Thằng Đầu Bò

MỤC LỤC

"Con ma" trong buổi học nhóm"
Khỏe như ý muốn
Thằng đầu bò
Sinh nhật
Nửa điểm thêm
Tha lỗi cho Hương chim nhé
Lại mưa
Cánh cửa sổ không còn khép lại
Chuyện bịa đặt năm ấy