vietmessenger.com


Tiên Chanh

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Tập 2

MỤC LỤC

10. Mỗi lần một cô công chúa
11. Lựa chọn giữa sự sống và cái chết
12. Còn sống mới có tương lai
13. Xứng danh hoàng hậu tốt!
14. Trận chiến giữa đàn ông và đàn bà!
15. Dã tâm của đế vương!
16. Tâm tư khó nhận ra!
17. Bồng Bồng, ta rất thích nàng!
18. Tin vui của Thái hậu!