vietmessenger.com


Tiên Chanh

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Tập 1

MỤC LỤC

1. Số Kiếp Bi Thảm
2. Gian Tình Bên Bờ Hồ Thái Dịch
3. Đưa Thái Tử Phi Về Nhà Mẹ Đẻ
4. Nâng Lên Được Hạ Xuống Được Mới Là Trượng Phu!
5. Nguy Cơ Trong Hành Cung
6. Lời Cam Kết Của Nhà Xí Huynh
7. Chức Vị Trên Trời Rơi Xuống
8. Hoàng Hậu Thật Sự Có Tin Mừng
9. Lời Thề Của Tề Thịnh