vietmessenger.com


Trần Thanh Vân

Tàng Long Đỉnh

MỤC LỤC

1. Trời Thu Đẩm Máu Tình Cốt Nhục
2. Tung Hoành Phá Miếu Vung Long Chưởng
3. Trước Ngọn Hán Phong Đao Diệt
4. Hận Thù Tích Tụ Hàn Tâm Hiệp
5. Sấm Giật Trời Rung Bao Máu Đổ
6. Anh Hùng Qua Ải Bóng Kiều
7. Máu Hồng Nhuộm Thắm Biển Khơi
8. Máu Hồng Nhuộm Thấm Biển Xanh
9. Đoạn Hồn Nộ Hải Tiềm Long Ẩn
10. Dưới Đèn Chúc Thọ Thây Phơi
11. Chúc Thọ Quần Hào Ôm Hoài Bảo
12. Cửu U Quỷ Tiểm Hoành Mai Đảo
13. Chấn Động Quần Hào Nét Diễm Sắt
14. Dã Tâm Tiêu Diệt Quần Hùng
15. Lòng Đầy Cảm Phục Thầm Giúp Ân Nhân
16. Nhất Thời Ngộ Bẫy Rơi Huyệt Hổ
17. Tri Âm Tao Ngộ Trong Huyệt Hổ
18. Quyết Đấu Huyết Long Trong Cổ Động
19. Phong Vân Tề Tập Trên Hải Đảo
20. Theo Thuyền Vào Tận Huyệt Địch
21. Muốn Bắt Nên Mới Thả
22. Huyết Kiếp Thủ Xuất Hiện
23. Thế Trận Quân Bình Mau Tiến Thoái
24. Vì Từ Tâm Nên Rơi Vào Hố Hiểm
25. Buồn Đau Lòng Ngọc Nữ
26. Trên Cô Phong Tụ Phong Vân
27. Tốt Bại Lệnh Chủ Hiện
28. Huyết Kiếp Thủ Phùng Địa Sát Lệnh
29. Sóng Còn Chưa Lặng Triền Lại Khởi
30. Nặng Nội Thương Hào Kiệt Mệnh Nguy
31. Dù Sống Chết Miệng Không Oán Than
32. Đơn Thân Vào Đầm Rồng Huyệt Hổ
33. Ân Oán Vừa Một Phen Báo Đáp
34. Giữa Trùng Vây Sức Cùng Địch Nhị Thánh
35. Tưởng Thoát Hiểm Lại Lâm Cảnh Hiểm
36. Chạm Trán Quái Nhân, Mệnh Thành An
37. Giữa Hang Sâu Địa Đao Bỏ Mạng
38. Nhớ Lời Ước Quay Về Chốn Cũ
39. Thả Cừu Nhân, Hận Lại Sâu Thêm Hận
40. Rồng Lạc Đầm Con Tôm Cá Nhạo
41. Trút Hơi Tàn, Nhị Bảo Chủ Lộ Mưu Gian
42. Giả Trang Nhân Một Chiêu Phục "Địa Sát"
43. Chim Non Về Tổ, Nhất Tiên Kiêu Với Trời Xanh
44. Rượu Ép Lòng Sầu Say Lúy Lúy
45. Tiêu Diệt Hùng Binh Vừa Thoát Hiểm
46. Ôm Hận Ẩn Cư Nay Nhận Tri Âm
47. thương Mãnh Long Một Kiếm Về Trời
48. Hận Thiên Tiên Rắp Tâm Bày Chước Quỷ
49. Gặp Cường Địch, Phu Nhân Phải Hiện Mình
50. Thắng Giặc Ngoài, Vạn Thánh Bình Yên
51. Tình Sâu Dù Kéo Mơ Đoàn Tụ
52. Khách Lãng Du Gặp Kẻ Thiện Tâm
53. Chốn Miếu Hoang Hồ Rồng Quần Tụ
54. Hãm Vạn Hoa Cốc, Hổ Ốm Vẫn Dương Uy
55. Vào Tay Cốc Chủ, Nguy Hóa An
56. Vừa Phục Hồi Trừng Trị Ác Tăng
57. Trong Hoa Viên Uuyên Ương Bị Hãm
58. Dụng Kế Thoát Thân Lại Trúng Kế
59. Vì Đại Kế Nén LÒng Cố Nhẫn
60. Lập Kế Hại Nhân, Nhân Hại Lại
61. Nghĩ Đại Cục Song Phương Phản Chiến
62. Sóng Cuồn Cuộn Cản Trở Hành Trình
63. Trường Binh Xảo Kế Vẫn Thủ Bại
64. Tiền Long Ẩn Ngỡ Phúc Hóa Họa
65. Trên Tiên Đài Anh Hùng Gặp Nạn
66. Rút Độc Châm, Chúng Kiệt Giải Oan
67. Nguyện Kết Cỏ, Ngậm Vành Báo Đáp
68. Giữa Sảnh Đường Hội Ngộ Oan Gia
69. Một Kiếp Làm Thương Thần Quái Cái
70. Bị Mắc Lừa Quái Cái Mạng Vong
71. Cứu Tổ Phụ Song Kiếm Hợp Ý Tiên
72. Đa Mưu Một Tiếng Lừa Nhị Lão
73. Vì Đồng Cừu Quyết Truyền Long Thủ Kiếm
74. Phó Thác Trọng Trách Già Quy Tiên
75. Vừa Táng Gia Gia Phùng Đại Địch
76. Long Thủ Kiếm Luyện Thành Xuất Đạo
77. Quần Hùng Tụ Hội Quyết Chiến Khởi
78. Cơ Trí Hơn Người Nguyệt Hoa Tẩu
79. Bên Tiểu Khê Huyết Kiếp Đột Khởi
80. Đến Bước Cùng Thiên Sát Hướng Thiên
81. Tay Thụ Thương Mãnh Long Tử Chiến
82. Trong Hoang Thôn Tình Xưa Chợt Dậy
83. Anh Hùng Quân Tử Dễ Biết Nhau
84. Vì Cửu Đỉnh Quyết Vào Huyệt Hổ
85. Nhất Thời Sơ Ý Rơi Bẫy Địch
86. Phong Vân Cuồng Tập Vân Hồ Bảo
87. Lấy Lòng Nhân Độ Cơn Mê Mộng
88. Lạc Nhạn Hữu Thiên Hồi Cố Quận
89. Che Trời Vượt Biển Chuyển Cửu Đỉnh
90. Bên Tiểu Khẩu Cuồng Phong Đột Khởi
91. Trấn Hải Tam Hoàn Đấu Ngọc Tiêu
92. Huyết Kiếp Thủ Vương Đến Động Đình
93. Sát Khí Trùng Trùng Quân Sơn
94. Thù Xưa Diệt Hận Mới Cũng Tan