vietmessenger.com


Phùng Mộng Long

Tam Ngôn ‐ Nhị Phách: Độc Chiếm Hoa Khôi

MỤC LỤCCÁC TRUYỆN TOÀN VĂN

  Tưởng hưng ca thấy lại áo trân châu
  Thương nhân họ Trình được thần biển giúp


CÁC TRUYỆN TÓM LƯỢC

  Ở hiền gặp lành
  Vì người yêu quên mạng sống
  Thi phúc ở hiền
  Đỗ Thập Nương giận ném hòm châu báu
  Anh em trai mà khác giới
  Tống Tứ Công ghét kẻ ác
  Hẹn ước trên thuyền
  Hộ hoa sứ giả
  Đánh đòn kẻ bạc tình
  Một con chim giết chết bảy mạng người
  Hai trái đào giết chết ba dũng sĩ
  Kiều Thái Thú sắp xếp lại các cặp uyên ương
  Hồn ma chia gia tài
  Bán nhà chuộc bạn
  Chuyển giả thành thật
  Tháp Lôi Phong
  Ngàn dặm đưa đường
  Bách niên trường hận
  Mười lăm quan tiền
  Độc chiếm hoa khôi
  Cùng đường sám hối
  Tái sinh duyên
  Gặp thời đổi vận
  Sống phải chia lìa chết sẽ theo nhau
  Ác giả ác báo
  Chàng Tôn được vợ
  Kinh kim cương
  Chiếc gương báu
  Của phi nghĩa chẳng bền lâu
  Một bát cơm cũng lo đền đáp
  Vong ân phụ nghĩa