vietmessenger.com


Nguyễn Đổng Chi

Sự Tích Đất Nước Việt Tập 2

MỤC LỤCIII. Sự tích các câu ví

  1. Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho hay là sự tích con mối
  2. Bò béo bò gầy
  3. Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non
  4. Bụng làm dạ chịu hay là truyện thầy hít
  5. Đồng tiền Vạn Lịch
  6. Của Thiên trả Địa
  7. Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan
  8. Nợ như chúa Chổm
  9. Hồn Trương Ba da hàng thịt
  10. Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông
  11. Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán
  12. Giết chó khuyên chồng
  13. Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày
  14. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
  15. Cái kiến mày kiện củ khoai
  16. Trinh phụ hai chồng
  17. Kiện ngành đa
  18. To đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn
  19. Nhân tham tài nhi tử, Điểu tham thực nhi vong
  20. Nói dối như cuội
  21. Của trời trời lại lấy đi, giương đôi mắt ếch làm chi được trời


IV. Thông minh tài trí và sức khỏe

  22. Lê Như Hổ
  23. Chàng Lía