vietmessenger.com


Nguyễn Đổng Chi

Sự Tích Đất Nước Việt Tập 1

MỤC LỤCI. Nguồn gốc sự vật

  1. Sự tích dưa hấu
  2. Sự tích trầu, cau và vôi
  3. Sự tích trái sầu riêng
  4. Sự tích cây huyết dụ
  5. Sự tích chim tu hú
  6. Sự tích chim quốc
  7. Sự tích chim đa đa
  8. Sự tích con muỗi
  9. Sự tích con khỉ
  10. Sự tích cá he
  11. Sự tích con sam
  12. Sự tích con dã tràng
  13. Gốc tích bộ lông quạ và bộ lông công
  14. Gốc tích tiếng kêu của vạc, cộc, dủ dỉ, đa đa và chuột
  15. Gốc tích cái nốt dưới cổ con trâu
  16. sự tích cái chổi
  17. sự tích ông đầu rau
  18. Sự tích cây nêu ngày tết
  19. Gốc tích bánh chưng và bánh dầy
  20. Gốc tích ruộng thác đao hay là truyện Lê Phụng Hiểu


II. Sự tích đất nước Việt

  21. Sự tích hồ gươm
  22. Sự tích hồ Ba Bể
  23. Sự tích đầm nhất dạ và bãi tự nhiên
  24. Sự tích đầm mực
  25. Sự tích sông Nhà Bè hay là truyện thủ huồn
  26. Tại sao sông Tô Lịch và sông Thiên Phù hẹp lại
  27. Sự tích đá vọng phu
  28. Sự tích đá bà rầu
  29. Sự tích thành lồi
  30. Sự tích núi Ngũ Hành