vietmessenger.com


Nhật Tiến

Hành Trình Chữ Nghĩa Tập 2 - Sự Thật Không Thể Bị Chôn Vùi

MỤC LỤCPhần Thứ Nhất - Về Cuốn Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương

  1.Cái Nhìn Của Một Người Trong Cuộc Về Cuốn Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương
  2. Cảm Nghĩ Của Giới Văn Học Nghệ Thuật Trong Nước Trước Chủ Trương “Đổi Mới”
  3. Dư Luận Văn Giới Hải Ngoại Về Phong Trào Văn Chương Phản Kháng Ở Trong Nước
  4. Việc Ấn Hành Cuốn "Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương" Ở Hải Ngoại
  5. Nội Dung Cuốn Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương
  6. Dư Luận Về Cuốn Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương
  7. Nhật Tiến Viết VềNhà Văn Nguyên Ngọc
  8. Thơ Văn Thời Văn Chương Phản Kháng
  9. Đỗ Quyên Phỏng Vấn Nhật Tiến Về Cuốn Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương


Phần Thứ Hai - Hành Trình Chữ Nghĩa "Qua Những Chặng Đường Nhận Thức"

  1. Một Suy Nghĩ Của Người Cầm Bút Lưu Vong
  2. Nguyên Văn Bản Tuyên Ngôn Của Nhóm Văn Nghệ "Chân Đất"
  3. Phỏng Vấn Của Hoa Thịnh Đốn Việt Báo
  4. Phát Biểu Trong Buổi Ra Mắt Tác Phẩm Của Nguyễn Vạn Hùng
  5. Tác Phẩm Gây Tranh Cãi Quanh Truyện Dài "Mồ Hôi Của Đá"
  6. Thụy Khuê Đọc Mồ Hôi Của Đá
  7. Mồ Hôi Của Đá Lời Nhà Xuất Bản
  8. Mồ Hôi Của Đá Lời Tác Giả
  9. Trích Một Chương Trong Mồ Hôi Của Đá
  10. Truyện Ngắn Chuyển Hướng Viết: Người Tù Cuối Năm
  11. Tác Phẩm Gây Tranh Cãi: Truyện Ngắn Cánh Cửa
  12. Tác Phẩm Gây Tranh Cãi: Truyện Ngắn Gặp Gỡ Ngày Cuối Năm


Phần Thứ Ba - Hãy Làm Sạch Môi Trường Chữ Nghĩa Hải Ngoại

  1. Nguyễn Hữu Nghĩa
  2. Nguyễn Hữu Nhật
  3. Nguyễn Thiếu Nhẫn
  4. Hoàng Hải Thủy