vietmessenger.com


Phan Xuân Sinh

Sống Với Thời Quá Vãng (Còn tiếp)

MỤC LỤC

Những Con Người Hiển Thánh
Khi Con Đường Không Lối Thoát
Quay Nhìn Lại Một Đoạn Đời
Gió Bụi Một Thời
Sống Với Thời Quá Vãng
Cơn Đau Không Dứt
Hai Tay Quy Hàng
Ánh Sáng Cuối Đường Hầm
Hành Trang Vào Đời
Người Khách Trên Quê Mình
Một Niềm Vui
Nhặt Lại Những Mảnh Vụn
Lòng Vòng Xóm Nhà Lá
Đụng Vào Cỏi Thơ
Chuyến Về Quê Nhà
Một Giai Đoạn Ngậm Ngùi