vietmessenger.com


Tạ Ký

Sầu Ở Lại

MỤC LỤC

Đoạn trường gợi lại
Buồn như
Thế hệ bốn lăm
Điệu buồn xứ núi
Sơ nguyện
Anh cho em mùa xuân
Xin
Chuyện buồn
Thêm buồn
Hoài
Một mình
Lại một bài thơ tâm tình
Viết trang tình sử
Thì trang tình sử…
Tình xưa sử nến
Niềm bể dâu này
Xin thật im
Thu
Mưa đầu thu
Câu chuyện mười năm
Rưng rưng
Đếm sao
Bài thơ dễ hiểu
Có lẽ nào không viết khúc thơ vui
Hẹn một ngày mai
Đêm Giáng thế
Dâng
Thư gửi mẹ
Bức thư đầu xuân
Trung Phước ơi!
Xuân về thương nhớ với ai đây
Em chỉ trả lời
Bài thơ cuối mùa
Dòng thơ hôm nay
Cúi đầu
Bài thơ viết trước khi về
Dáng xưa
Thúy Vân
Từ Hải
Tôn Thất Trung Nghĩa
Nhập vô cùng