vietmessenger.com


Triệu Huấn

Sao Đen Tập 1 - Phương Dung Và Tôi

MỤC LỤC

1. Khúc Nhạc Dạo Đầu
2. Cặp Vợ Chồng Không Hôn Thú
3. Cuộc Hành Quân Trong Hòa Bình
4. Cái Đích Đầu Tiên
5. Anh Tôi
6. Đêm Thiên Chúa Giáng Sinh
7. Bạch Kim
8. Cái Nhiệt Biểu Chính Trị
9. Viên Trung Uý Cô Đơn
10. Tặng Phẩm Của Nền Cộng Hòa
11. Kế Hoạch Farmhand
12. W. Colby Và Những Chai Sâm Banh Ướp Lạnh
13. Cuộc Hành Quân "Khổng Long"
14. Đám Cưới
15. Hành Lang Bộ Tổng Tham Mưu
16. Gieo Gió Và Gặt Bão
17. Cô Đơn Giữa Biển Người
18. Biệt Thự Vie Du Château
19. Cuộc Ngoại Tình Thế Kỷ
20. Giẳi Phóng Và Cái Bắt Đầu Của Sự Kết Thúc