vietmessenger.com


Sài Gòn Tạp Pín Lù

Vương Hồng Sển

Sài Gòn Tạp Pín Lù

MỤC LỤCPHẦN I

  1. V.A. tự thuật
  2. Một bước sấn vào đường đời: đến nhà cô chủ sự
  3. Cách lập thân kiểu mới
  4. Lấy chồng là hạch gác cửa
  5. Về Chợ Lớn
  6. Hết vàng lần thứ hai
  7. Thôi anh hạch, ngang xương
  8. Lo đòi hột xoàn
  9. Má Tư trúng kế
  10. Bị đánh ghen
  11. Có chồng khác
  12. Mắc mưu lọt nhà số
  13. Lấy chồng là thằng điếm, nó dạy cách lột da thằng Chệc
  14. Chia tay chạy trốn
  15. Xuất gia đầu Phật
  16. Tu cũng chẳng yên thân
  17. Xuống núi về trần
  18. Ông tơ khéo khiến
  19. Cái phận lấy Tây
  20. Kế mọn đầu tay
  21. Đáo đầu trở về Sài Gòn
  22. Gặp người hào hiệp khí khái
  23. Nhà ai sắm sẵn
  24. Suýt chết hụt trong một trận ghen
  25. Lo phương lập nghiệp
  26. Xã tri mắc lận
  27. Ông tơ khéo xe
  28. Mánh lời nhà giàu Sài Gòn chọi với phương pháp làm giàu dân Sóc Trăng
  29. Câu chuyện bán ruộng giữa nhà giàu Sài Gòn và chủ điền lớn Sóc Trăng
  30. Lời dẫn bắc cầu qua chuyện II nói về sự tích cô Ba Trà
  31. Những gì tôi biết về cô Ba Trà
  32. Cô Ba Trà kể lại cuộc đời..
  33. Duyên gặp anh Toàn
  34. Gặp ông Diên Hương
  35. Nhớ bác Diên Hương
  36. Nhớ Georges Lê Văn Phước
  37. Hắc công tử (cậu Ba Bạc Liêu thay vì công tử Hậu giang, tộc danh là Qui)
  38. Ngải mê có thật hay chăng? Và cô Ba qua Xiêm chuộc ngải như thế nào?
  39. Lấy Franchini. Đem Tư Nhị về làm em nuôi. Một lời nói "sát thủ giản"
  40. Cô Ba qua Xiêm chuyến thứ ba,
  41. "Buổi chợ đông con cá hồng em chê lạt, tan chợ rồi con tép bạc, em khen ngon?"
  42. Cô Ba lựa chồng như trai kia chọn vợ!
  43. Một cô ả đào, tài sắc có mà không có phúc
  44. Trở lại chuyện cô Ba Trà
  45. Tổng luận chuyện: bà V.A., Ba Trà


PHẦN II

  1. Văn minh
  2. Thả cầm thi, lai rai nhắc chuyện cũ
  3. Sài gòn cận đại, buổi đầu Pháp thuộc
  4. Sài gòn sinh hoạt
  5. Sài gòn ăn uống. Cháo cá Chợ Cũ
  6. Cây trồng hai bên lê đường
  7. Để bổ túc bài "cây trồng hai bên đường" (viết ngày 9-1-1989)
  8. Những năm đầu của Sài gòn thời Pháp thuộc
  9. Vấn đề tiền tệ bên Nga, từ Nga hoàng bị hạ bệ
  10. Lạm phát điệu tẩu mã (linnation galopante)
  11. Monnaies de remplacement (Tiền tệ để thay thế)
  12. Trở lại đọc sách cũ, và về cuốn "l’agome de l’indochine" của tướng H. Navarre
  13. Luận chơi về Hàn Tín
  14. Ý tưởng vụn, nhớ đâu viết đó