vietmessenger.com


Du Tử Lê

Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu

MỤC LỤC- Phần Thứ Nhất: Bồ Tát Kinh -

  hựu ca một
  hựu ca hai
  đôi khi ta quên gọi chính ta về
  mặc môi cười chảy máu giữa chiêm bao
  ghi một ngày riêng vết tích riêng
  bài nhân gian thứ nhất
  thăm thẳm em đầy nỗi niềm tôi,
  bài bồ tát thứ nhất
  thơ ở những ngày 23 và những tháng hai
  thơ ở dốc biển, gió và vai lạnh
  bài nhân gian thứ ba
  còn thơm tay quý phi,
  bài nắng mưa thứ nhất
  thơ ở tro than
  bài nắng mưa kế tiếp
  thơ ở cỏ cây
  hựu ca ba
  thấy trăm năm chỉ tựa một đôi giờ,
  lỡ mai xa khuất tay bồ tát,
  thơ ở cảnh chùa nơi bạn tới
  bài nhân gian tháng tám
  hạnh phúc cũ sau hai mươi bảy năm gửi huyền châu,
  để ngày sau em còn chỗ đi về
  khi ở đường số hai với lãm,
  chẳng có gì là không thể hư hao,
  bài nắng mưa đôi lứa,
  ân nghĩa nghìn sau vẫn chói lòa,
  mất hay còn chưa hẳn khác nhau đâu.
  bài nhân gian thứ năm,
  chuyện vãn với năm hai ngàn,
  góc trái ngực tôi, tim đã khô


- Phần Thứ Hai: Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu -

  thơ ở ti một
  tẩm độc
  trời đất ngàn năm vẫn dửng dưng
  sóng một chiều lênh láng cả sinh linh,
  bên nào?
  sinh nhật 12, một lần nữa,
  tử sinh tôi sẵn một mộ phần,
  đời đóng hoài lên vạn mũi đinh,
  gương ký ức
  khóc hay cười em hãy chỉ cho tôi,
  trong tay thánh nữ có đời tôi,
  âm vọng
  hoại thai
  núi non âm bản
  tật nguyền
  gọi âm u lên từng phiến thương tâm,
  mưa hay nắng chỉ là lời nói khác
  trong ký ức kẻ nào
  nhan sắc em buồn lây hư không
  thơ ở number one printing
  vì em tôi đã làm sa-di
  thánh nữ
  tay người
  từ mẫu
  cha con
  thơm tóc mẹ
  hãy cho lại ta,
  bạn cũ trong nhau có niết bàn
  bồ tát! trời ơi gan ruột tôi
  sơn tự thi
  lịch sử em trong đất nước người
  địa ngục đâu?
  lãnh thổ em
  vó ngựa
  chỗ của ta
  nên môi cười đã tựa máu xương riêng,
  bài tự trầm kế tiếp
  ai tư khúc
  ta chờ tay mỵ nương
  cây nghiêng đầu thiếu nhau
  tôi buồn như tuổi tôi
  thơ ở trần duy duy đức (cũng một nghĩa như nhau)
  em lên đầy trí nhớ
  thân thiết
  thịt xương tôi đấy xin người nhận
  hồn ẩn mật đã gửi người trước đó
  em đốt lửa quanh phòng
  tình yêu vàng như một trái chanh
  ta vẫn tìm thấy em
  chiều nam hải
  thơ ở đêm tối
  giống cõi âm
  thơ ở denver
  thơ ở van tim hở
  thơ ở bạn và ta
  ôi ngựa đã tan đàn
  thơ ở đào quý châu
  thơ ở đường ranchero way
  lấy ai nhìn tôi nhỏ máu trong thơ
  thơ ở sàigòn
  thơ ở đường trần cao vân
  ai cũng thế
  thơ ở kiếp khác
  chỉ còn chân đá cũ
  bài tìm nhau giữa chợ
  thơ ở đời nay
  bài chia tay giữa chợ
  còn tê vết người
  giữa trưa có kẻ cuồng điên khóc
  tử sinh cũng tợ trò con nít
  âm binh
  máu chảy ngọt ngào
  thơ ở mỵ nương
  tàn khốc chia ly
  cũng mục lá xương phơi
  tôi sẽ về hỏi lại phút ra đi
  chết lâu rồi một kẻ dưới tên tôi
  ở đây bóng tối lên đầy vốc tay
  ở cùng trái đất
  trái tim khô tình đầu
  giếng cũ
  nhớ em chánh điện
  thơ ở đường phạm ngũ lão
  chuyết kinh thi
  thiên địa kinh
  đáy khuya
  ly khai
  bài t.8
  chẳng bao giờ dậy nữa
  quyên sinh
  bên kia thế giới


- Trường Khúc Mẹ Về Biển Đông -

  Khúc Thứ Nhất: Ngôi Nhà Trắng, Chiếc Quan Tài Và Những Cây Phong Ở Đường Beach
  Khúc Thứ Hai: Những cánh cửa sổ, hồi chuông và buổi sáng
  Khúc Thứ Ba: Những bông hoa birdflower, nắm đất và, sự trở lại
  Khúc Thứ Tư: Chuyến Bay Muộn Ký Ức Và Mẹ Ở Xa
  Khúc Thứ Năm: Cõi Mẹ Về